Rok Kategória
Publikácia
2015 BAB POSPIŠILOVÁ, Darina - SUPUKA, Peter - POSPIŠILOVÁ, Ľudmila - HOLKO, Ivan. Príručka pre chovateľov hydiny. Rec. 2. dopl. vyd. Nitra : VETSERVIS, 2015. ISBN 978-80-970877-4-6, 56 s. [3,09]
2015 BAB ŠIMON, František - DANKO, Ján - ARTIMOVÁ, Jozefa - ZBOROVJAN, Martin. Anatomický slovník. Rec. Katarína Schmidtová, Libor Páč, Mária Bujalková. 1. vyd. Martin : Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-443-8, 360 s.
2015 BAB ANTOLOVÁ, Daniela - AVDIČOVÁ, Mária - BEDRIOVÁ, Marta - BELAY, Girma - BHIDE, Katarína - CSANK, Tomáš - DRZEWNIOKOVÁ, Petra - DUDRIKOVÁ, Eva - KORYTÁR, Ľuboš - MAJOR, Peter - PISTL, Juraj - VRABEC, Marek. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2014. Rec. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2015. ISBN 978-80-89738-05-2, 121 s.
2015 BAB SUPUKA, Peter - POSPIŠILOVÁ, Darina - SUPUKOVÁ, Anna - HOLKO, Ivan. Príručka pre chovateľov králikov : Výživa - Hygiena chovu - Choroby a ich prevencia - Najčastejšie používané prípravky na prevenciu a na podporu liečby chorôb - Laboratórne vyšetrenia. Rec. 2. dopl. vyd. Nitra : VETSERVIS, 2015. ISBN 978-80-970877-3-9, 52 s. [3,35AH]
2015 BAB SUPUKA, Peter - ZÁTROCH, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - POSPIŠILOVÁ, Darina - HOLKO, Ivan. Príručka pre chovateľov holubov : Výživa - Hygiena chovu - Choroby a ich prevencia - Najčastejšie používané prípravky na prevenciu a na podporu liečby chorôb - Laboratórne vyšetrenia. Rec. 1. vyd. Nitra : VETSERVIS, 2015. ISBN 978-80-970877-2-2, 48 s. [3,45AH]
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content