Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
013UVLF-4/2016 2016 2018 Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia KEGA Eftimová Jarmila
008UVLF-4/2016 2016 2018 Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe anatómie v študijnom programe farmácia KEGA Vdoviaková Katarína
003UVLF-4/2016 2016 2018 Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
Počet záznamov v databáze: 3
Strana 1 z 1
Skip to content