Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-17-0017 2018 2022 Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov APVV Legáth Jaroslav
APVV-17-0110 2018 2021 Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy APVV Danko Ján
APVV-17-0372 2018 2022 Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov APVV Peťko Branislav
Počet záznamov v databáze: 3
Strana 1 z 1
Skip to content