Rok Kategória
Publikácia
2015 BCI ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera. Histológia a embryológia pre kynológov. Rec. Eva Petrovová, Ľudovít Lenhardt. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-461-5, 132 s.
2015 BCI ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter. Praktické cvičenia z veterinárnej farmakológie pre farmaceutov. Rec. Natália Kovalkovičová, Anna Linková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-465-3, 149 s.
2015 BCI UHRINOVÁ, Anna - HARVANOVÁ, Jarmila. Názvoslovie anorganickej chémie. Rec. Milan Škrobian, Martin Vavra. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-474-5, 46 s. [3,02 AH]
2015 BCI BARTKOVÁ, Valéria. Latinská terminológia pre študentov VVL. Rec. Ján Danko, Elena Marettová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-468-4, 175 s.
2015 BCI VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - FAIX, Štefan. Practical exercises and seminars in physiology. Rec. Igor Valocký, Eva Petrovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-470-7, 147 s.
2015 BCI HUDÁK, Alexander - ŠULEKOVÁ, Monika. Výpočty v analytickej chémii pre farmaceutov. Rec. Magdaléna Bálintová, Katarína Reiffová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-464-6, 135 s.
2015 BCI SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír. Praktické cvičenia z fyziológie. Rec. Zuzana Maková, Katarína Holovská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-466-0, 179 s.
2015 BCI VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - DANIŠOVÁ, Oľga - BÁLENT, Pavol. Metódy molekulovej biológie - návody na praktické cvičenia pre študijný program farmácia. Rec. Beáta Holečková, Janka Poráčová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-475-2, 79 s.
2015 BCI JANTO, Rudolf - NAGY, Jozef - LAZÁR, Peter - SOJÁKOVÁ, Dagmar - LEHOCKÝ, Marcel - POKORNÝ, Jozef. Vyšetrenie zveri po ulovení : Učebný text pre potreby poľovníkov. Rec. 7. upr. a dopl. vyd. Košice : IVVL, 2015. ISBN 978-80-89280-42-1, 166 s.
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content