Rok Kategória
Publikácia
2015 BEF LAZÁR, Peter. Činnosť veterinárneho lekára v intenzívnom chove raticovej zveri (zvernice, farmové chovy). In: XV. Kongres KVL SR, 29. máj - 31. máj 2015, Demänovská dolina : 1. vyd. Bratislava : KVL SR, 2015. s. 219-222.
2015 BEF BOLDIŽÁR, Martin - VIDRICKOVÁ, Petra - HORŇÁKOVÁ, Petra - SALEM, Adam Hisham - KARAMANOVÁ, Michaela - DUDRIKOVÁ, Katarína - BENKO, Tomáš - HURA, Vladimír - VALOCKÝ, Igor - NOVOTNÝ, František. Pleuropneumónia koní. In: Choroby pľúc koní, Nitra, 14.2.2015 : 1. vyd. Bratislva : Slovenská hipiatrická spoločnosť, 2015. s. 38-41.
2015 BEF BÁŠTIOVÁ, Ivana - SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela - PAPAJOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - VARGOVÁ, Mária - CIMBOLÁKOVÁ, Iveta. Hygienické problémy útulkov : [Hygienic problems of shelters] In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 36-41.
2015 BEF KREŠÁKOVÁ, Lenka - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PURZYC, Halina - SUPUKA, Peter - TELEKY, Jana. Rozdiely vo venóznom systéme obličiek u králika. In: Nové poznatky v chove králikov, Nitra, 23.5.2015 : 1. vyd. Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2015. ISBN 978-80-89418-40-4, s. 79-82.
2015 BEF KREŠÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva - SUPUKA, Peter - VDOVIAKOVÁ, Katarína - MALOVESKÁ, Marcela. Vv. hepaticae accessorie - venózna variácia pečene u králika. In: Nové poznatky v chove králikov, Nitra, 23.5.2015 : 1. vyd. Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2015. ISBN 978-80-89418-40-4, s. 83-86.
2015 BEF TAKÁČOVÁ, Daniela - VARGOVÁ, Gabriela - BODNÁROVÁ, Libuša - BALAJTY, Róbert. Ilegálne obchodovanie so šteňatami. In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 21-26.
2015 BEF BALAJTY, Róbert - TAKÁČOVÁ, Daniela - VARGOVÁ, Gabriela - BODNÁROVÁ, Libuša. Susedské spory a spôsoby ich riešenia. In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 27-35.
2015 BEF PAPAJOVÁ, Ingrid - PIPIKOVÁ, Jana - SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela. Aktuálne parazitologické problémy chovu psov v ochrane životného prostredia v mestách a na vidieku. In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 52-56.
2015 BEF VARGOVÁ, Gabriela - TAKÁČOVÁ, Daniela - BODNÁROVÁ, Libuša - BALAJTY, Róbert. Ochrana zvierat pred týraním. In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 84-90.
2015 BEF BODNÁROVÁ, Libuša - TAKÁČOVÁ, Daniela - VARGOVÁ, Gabriela - BALAJTY, Róbert. Význam práva a právnych predpisov vo vzdelávaní študentov veterinárnej medicíny. In: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, 24.– 26. jún 2015, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2015. ISBN 978-80-89385-34-8, CD-ROM, s. 91-94.
Počet záznamov v databáze: 17
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content