Rok Kategória
Publikácia
2015 AFL HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - SASÁKOVÁ, Naďa. Sú individuálne zdroje vody potenciálnym nebezpečenstvom pre konzumenta?. In: Životné podmienky a podmienky : XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. s. 1.
2015 AFL LOHAJOVÁ, Ľuboslava - SOBEKOVÁ, Anna - HRUŠKOVÁ, Tatiana - VLČKOVÁ, Radoslava. Odozva antioxidačného enzýmového systému pečene a obličiek na prídavok Yucca shidigera. In: Životné podmienky a podmienky : XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. s. 1.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content