Rok Kategória
Publikácia
2015 BDF FEDOROVÁ, Monika - PISTL, Juraj. Vitamín K. In: Lekárnické listy. 2015. ISSN 1335-5821, Roč. 17, č. 3(2015), s. 16-17.
2015 BDF DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HASAJOVÁ, Antónia. Diagnostické metódy na detekciu Cryptosporidium spp. používané na Slovensku : [Diagnostic methods for the detection of Cryptosporidium spp. used in Slovakia] In: Slovenský lekár. 2015. ISSN 1335-0234, Roč. 25, č. 1-2(2015), s. 14-19.
2015 BDF CAPÍK, Igor. Riadená kostná a tkanivová regenerácia v parodontológii : [GUIDED BONE AND TISSUE REGENERATION IN PERIODONTICS] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 3-6.
2015 BDF LEDECKÝ, Valent - OLŠINÁROVÁ, Kristína. Prechodový lumbosakrálny segment (stavec) u psov - literárny prehľad : [LUMBOSACRAL TRANSITIONAL VERTEBRAE (SEGMENT) IN DOGS - REVIEW] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 7-13.
2015 BDF VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - REVAJOVÁ, Viera. Calcinosis circumscripta na spodine jazyka u suky plemena border kólia – kazuistika : [Calcinosis circumscripta on the ventral part of the tongue in the border collie – clinical case] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 18-20.
2015 BDF HORŇÁK, Slavomír - PETROVIČ, Vladimír. Možnosti terapie defektov kĺbovej chrupky - transplantácia autológnych chondrocytov : [THERAPY METHODS OF ARTICULAR CARTILAGE DEFECTS – TRANSPLANTATION OF AUTOLOGOUS CHONDROCYTES] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 20-25.
2015 BDF ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - OLŠINÁROVÁ, Kristína - MIHOK, Viktória. Imunohistochémia vo veterinárnej cytológii, detekcia malígnych lymfómov – prehľad o súčasnom stave problematiky : [IMUNOHISTOCHEMISTRY IN VETERINARY CYTOLOGY, DETECTION OF MALIGNANT LYMPHOMAS - A REVIEW] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 26-28.
2015 BDF MACÁK, Vladimír - REICHEL, Peter - HÚSKA, Miroslav - SEIDEL, Herbert - LINK, Róbert - NOVOTNÝ, Jaroslav - POŠIVÁK, Ján - KOVAČOCYOVÁ, Katarína. Synchronizácia pohlavného cyklu a indukcia ruje u kôz a oviec : [SYNCHRONIZATION OF OESTROUS CYCLE AND INDUCTION OF OESTRUS IN GOATS AND SHEEPS] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 33-41.
2015 BDF MUDROŇ, Pavol. Choroby slezu u dojníc : [DISEASES OF THE ABOMASUM IN DAIRY COWS] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 41-46.
2015 BDF BOLDIŽÁROVÁ, Zuzana - BOLDIŽÁR, Martin. Etiopatogenéza vertebrogénnych chorôb – vývoj klinických poznatkov : [ETIOPATHOGENESIS OF VERTEBROGENIC DISEASES - DEVELOPMENT OF CLINICAL OUTCOME] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 52-55.
Počet záznamov v databáze: 150
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 15
Skip to content