Rok Kategória
Publikácia
2015 AFD VENGLOVSKÝ, Ján - ČORNEJOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Occurrence of ESBL in Escherichia coli isolated from municipal wastewater treatment plant. In: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, s. 317-318.
2015 AFD KVOKAČKA, Valerián - ONDREJKOVÁ, Anna - MAŠTALKOVÁ, L.. An alternative method of treating ringworm calves. In: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, s. 330-331.
2015 AFD PAPAJOVÁ, Ingrid - PIPIKOVÁ, Jana - JURIŠ, Peter - VENGLOVSKÝ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa. Occurrence of endoparasitic germs in urban and rural environments in the Slovak Republic. In: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, s. 335-337.
2015 AFD KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - VENGLOVSKÝ, Ján - PAPAJOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Disposal of animal wastes to soil and the related risk to animal and human health. In: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, s. 347-348.
2015 AFD SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - BOZAKOVA, Nadya - VENGLOVSKÝ, Ján - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Disinfection of drinking water used for watering of farm animals. In: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, s. 355-356.
2015 AFD KOŠČO, Ján - CHVOJKA, Dušan - HROMADA, Rudolf - KORYTÁR, Ľuboš - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - PETROVIČ, Vladimír - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Sanitation in animal breeding as an important part of prevention against zoonotic diseases. In: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, s. 371-372.
2015 AFD IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZÁR, Peter - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta. Trichinelóza u jazvecov (Meles meles) : [Trichinella spp. infection in badgers (Meles meles)] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 183-184.
2015 AFD REITZNEROVÁ, Anna - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - MAČANGA, Ján - MELLEN, Martin - VAŠKOVÁ, Janka. Účinok humínových kyselín pridávaných do krmiva brojlerovým kurčatám vo veľkochove na kvalitu zmrazeného mäsa : [The effect of humic acids added into feed of broiler chickens in factory farming on the quality of frozen meat] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 128-130.
2015 AFD POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. Metódy skríningu rezíduí antibiotík v hydinovom mäse a orgánoch : [Screening methods of antibiotic residues in broiler chicken and tissues] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 92-94.
2015 AFD POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. Skríning rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat : [Screening of antibiotic residues i broiler chicken tissues] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 89-91.
Počet záznamov v databáze: 131
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 14
Skip to content