Študijný program:     

Informácie o študijnom programe v akademickom roku
  
Názov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo
Názov študijného odboru 44. - veterinárske lekárstvo
Forma štúdia denná forma štúdia
Štandarná dĺžka študia 6 rokov
Stupeň vysokoškolského štúdia spájajúci prvý a druhý
Jazyk uskutočňovania   anglický
Udeľovaný akademický titul MVDr.
Typ štúdia jednoodborové štúdium
Kód PortálVŠ
Osoba zodpovedná za študijný program
Učitelia profilových predmetov
Študijná časť
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety:
Minimálny počet kreditov získaných za povinné predmety:
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 54
1ZS52P + 2CZS
1ZS62P + 3CZS
1ZS62P + 3CZS
1ZS20P + 2CZS
1ZS02P + 3CZ
1ZS00P + 2CZ
1ZS30P + 2CZS
1LS52P + 2CZS
1LS02P + 3CZ
1LS41P + 2CZS
1LS62P + 3CZS
1LS52P + 2CZS
1LS122P + 3CZS
1LS00P + 2CZ
Blok - 2. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 54
2ZS102P + 3CZS
2ZS51P + 2CZS
2ZS51P + 2CZS
2ZS52P + 2CZS
2ZS01P + 3CZ
2ZS02P + 3CZ
2ZS02P + 2CZ
2ZS00P + 2CZ
2LS81P + 3CZS
2LS82P + 3CZS
2LS72P + 2CZS
2LS20P + 2CZS
2LS41P + 2CZS
2LS02P + 2CZ
2LS02P + 2CZ
Blok - 3. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 54
3ZS82P + 2CZS
3ZS82P + 3CZS
3ZS52P + 3CZS
3ZS02P + 2CZ
3ZS02P + 2CZ
3ZS32P + 2CZS
3LS52P + 2CZS
3LS82P + 2CZS
3LS82P + 2CZS
3LS32P + 2CZS
3LS31P + 2CZS
3LS02P + 2CZ
3LS02P + 2CZ
3LS02P + 3CZ
3LS31P + 1CZS
Blok - 4. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 54
4ZS52P + 2CZS
4ZS52P + 2CZS
4ZS32P + 2CZS
4ZS72P + 3CZS
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS21P + 2CZS
4ZS51P + 3CZ
4ZS010sCZ
4LS52P + 3CZS
4LS41P + 2CZS
4LS52P + 3CZS
4LS22P + 2CZS
4LS21P + 2CZS
4LS51P + 3CZ
4LS480sCZ
4LS010sCZ
Blok - 5. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 34
5ZS41P + 2CZS
5ZS41P + 2CZS
5ZS41P + 2CZS
5ZS02P + 2CZ
5ZS02P + 3CZ
5ZS02P + 2CZ
5ZS01P + 3CZ
5ZS01P + 2CZ
5ZS02P + 2CZ
5ZS03P + 3CZ
5ZS030sCZ
5ZS010sCZ
5LS30P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS02P + 3CZ
5LS00P + 2CZ
5LS42P + 2CZ
5LS12P + 2CZ
5LS53P + 3CZ
5LS22P + 2CZ
5LS23P + 3CZ
5LS030sCZ
5LS040sCZ
5LS010sCZ
5LS030sCZ
5LS280sCZ
5LS010sCZ
Blok - 6. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 22
6LS02P + 2CZ
6LS01P + 2CZ
6LS02P + 2CZ
6LS03P + 4CZ
6LS03P + 3CZ
6LS06P + 7CZ
6LS30P + 2CZ
6LS30P + 2CZ
6LS480sCZ
6LS480sCZ
6LS460sCZ
6LS460sCZ
6ZS010sCZ
Blok - 6. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 57
4ZS61P + 3CZS
4ZS52P + 2CZS
4ZS22P + 2CZS
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS32P + 2CZS
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS21P + 2CZS
4ZS41P + 3CZ
4ZS010sCZ
4LS52P + 2CZS
4LS52P + 2CZS
4LS52P + 2CZS
4LS02P + 3CZ
4LS02P + 2CZ
4LS41P + 2CZS
4LS52P + 3CZS
4LS21P + 2CZS
4LS31P + 1CZS
4LS41P + 3CZ
4LS280sCZ
4LS010sCZ
Blok - 6. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 34
5ZS32P + 2CZS
5ZS32P + 3CZS
5ZS32P + 3CZS
5ZS22P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5ZS01P + 3CZ
5ZS01P + 2CZ
5ZS00P + 2CZ
5ZS02P + 2CZ
5ZS03P + 3CZ
5ZS030sCZ
5ZS010sCZ
5LS21P + 2CZS
5LS20P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS02P + 2CZ
5LS02P + 3CZ
5LS02P + 2CZ
5LS02P + 3CZ
5LS12P + 2CZ
5LS12P + 2CZ
5LS23P + 3CZ
5LS22P + 2CZ
5LS23P + 3CZ
5LS030sCZ
5LS040sCZ
5LS010sCZ
5LS030sCZ
5LS280sCZ
5LS010sCZ
Blok - 6. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 57
4ZS51P + 3CZS
4ZS32P + 2CZS
4ZS22P + 2CZS
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS32P + 2CZS
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS02P + 2CZ
4ZS21P + 2CZS
4ZS41P + 3CZ
4ZS010sCZ
4LS52P + 2CZS
4LS52P + 2CZS
4LS31P + 2CZS
4LS52P + 2CZS
4LS02P + 3CZ
4LS02P + 2CZ
4LS41P + 2CZS
4LS52P + 3CZS
4LS21P + 2CZS
4LS31P + 1CZS
4LS41P + 3CZ
4LS280sCZ
4LS010sCZ
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1LS32P + 2CZS
1LS30P + 3CZ
1LS30P + 3CZS
Blok - 2. rok štúdia
2ZS30P + 2CZS
2ZS30P + 2CZS
2ZS31P + 2CZS
2LS31P + 2CZS
2LS32P + 2CZS
Blok - 3. rok štúdia
3ZS30P + 2CZS
3ZS30P + 2CZS
3ZS31P + 2CZS
3LS31P + 2CZS
3LS32P + 2CZS
3LS31P + 3CZS
Blok - 4. rok štúdia
4ZS31P + 2CZS
4ZS30P + 2CZS
4ZS32P + 2CZS
4ZS32P + 2CZS
4ZS31P + 2CZS
4LS30P + 2CZS
4LS32P + 2CZS
4LS31P + 2CZS
4LS32P + 2CZS
Blok - 5. rok štúdia
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS31P + 2CZS
5LS30P + 2CZS
5LS30P + 2CZS
5LS32P + 2CZ
Blok - 6. rok štúdia
6ZS31P + 2CZS
6ZS31P + 2CZS
6ZS30P + 2CZ
6ZS30P + 3CZ
Blok - 6. rok štúdia
4ZS32P + 2CZS
4ZS31P + 2CZS
4LS32P + 2CZS
4LS30P + 2CZS
4LS31P + 2CZS
4LS31P + 2CZS
Blok - 6. rok štúdia
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5ZS31P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS31P + 2CZS
5LS30P + 2CZS
5LS30P + 2CZS
5LS32P + 2CZS
5LS32P + 2CZ
Blok - 6. rok štúdia
4ZS32P + 2CZS
4ZS31P + 2CZS
4LS32P + 2CZS
4LS30P + 2CZS
4LS31P + 2CZS
4LS31P + 2CZS
Výberové predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1ZS00P + 2CZ
1LS10P + 2CZ
Blok - 2. rok štúdia
2ZS00P + 2CZ
2LS21P + 3CZ
2LS20P + 2CZ
2LS10P + 2CZ
Blok - 3. rok štúdia
3ZS00P + 2CZ
3LS20P + 3CZS
3LS10P + 2CZ
Blok - 4. rok štúdia
4ZS00P + 2CZ
4LS22P + 2CZS
4LS21P + 2CZ
4LS10P + 2CZ
Blok - 5. rok štúdia
5ZS20P + 2CZS
5ZS00P + 2CZ
5LS10P + 2CZ
Blok - 6. rok štúdia
6ZS20P + 3CZ
6ZS00P + 2CZ
6LS10P + 2CZ
Blok - 6. rok štúdia
4ZS00P + 2CZ
4LS22P + 2CZS
4LS21P + 2CZ
4LS10P + 2CZ
Blok - 6. rok štúdia
5ZS20P + 2CZS
5ZS00P + 2CZ
5LS10P + 2CZ
Blok - 6. rok štúdia
4ZS00P + 2CZ
4LS22P + 2CZS
4LS21P + 2CZ
4LS10P + 2CZ
Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety:
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie
Blok - Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov: 20
5LS10SS
5LS10SS
Blok - Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov: 35
6LS5SS
6LS5SS
6LS10SS
6LS10SS
5, 6LS5OB
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie


Skratky:
- Profilový predmet študijného programu
CRŠ: centrálny register - portál VŠ
ZS: zimný semester
LS: letný semester
P: prednášky
C: cvičenia
Rozsah::
h: hodín za týždeň
s: hodín za semester
d: dní za semester
t: týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie::
Z: zápočet
ZS: zápočet a skúška
SS: štátna skúška
OB: obhajoba záverečnej práce
Skip to content