Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0415/13 2013 2015 Monitorovanie 137 Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku. VEGA Beňová Katarína
1/0117/13 2013 2015 Stupňovité hodnotenie genotoxických účinkov modelového pesticídu. VEGA qa-admin
1/0731/13 2013 2015 Etiopatogenéza, diagnostika a terapia choroby mediálneho kompartmentu lakťového kĺbu a  pately u psov VEGA Hluchý Marian
1/0636/13 2013 2015 Využitie DNA diagnostických metód v profylaxii hospodárskych zvierat VEGA qa-admin
1/0847/13 2013 2015 Fitness redukujúci efekt parazitárnych infekcií na preferencie mikrohabitatov rýb v procese osídľovania nového koryta rieky. VEGA qa-admin
1/0111/13 2013 2015 Využitie alternatívnych in vitro a in vivo metód  pre sledovanie toxicity karbamátových pesticídov VEGA Petrovová Eva
1/0067/13 2013 2015 Využitie probiotík v akvakultúre pri prevencii bakteriálnych chorôb rýb VEGA Popelka Peter
1/0379/13 2013 2015 Štúdium vybraných etiologických agensov infekčných chorôb voľne žijúcich vtákov, ich zoonotický potenciál a ohrozenie verejného zdravia VEGA Prokeš Marián
1/0063/13 2013 2015 DNA analýza a genotypové spektrum medicínsky významných agens oportúnných parazitóz. VEGA Valenčáková Alexandra
1/0449/13 2013 2015 Úloha koaguláza-negatívnych stafylokokov v etiológii mastitíd prežúvavcov na Slovensku, ich niektoré diagnosticky významné vlastností a vplyv na kvalitu mlieka VEGA Vasiľ Milan
Počet záznamov v databáze: 12
Strana 1 z 2
Skip to content