Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-19-234 2020 2024 Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín APVV Mudroňová Dagmar
APVV-19-0440 2020 2024 Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku APVV Peťko Branislav
APVV-19-0462 2020 2024 Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare APVV Mudroň Pavol
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 4 z 4
Skip to content