Rok Kategória
Publikácia
2012 ABD ROSOCHA, Ján - ŠPAKOVÁ, Tímea - RUDINSKÝ, Bruno - ŠOLTYS, Jindřich - ČÍŽKOVÁ, Dáša - VAŠKO, Gabriel - KLÍMOVÁ, Eleonóra. Mezenchýmové kmeňové bunky : Charakteristika a vybrané klinické perspektívy. In: RUDINSKÝ, Bruno et al. Spinálna chirurgia II. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012. ISBN 978-80-89607-02-0, s. 174-187.
2009 ABD MUCHA, Rastislav. Paratuberkulóza : Detekcia a ozdravenie chovov. In: PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-36.
2009 ABD BHIDE, Mangesh Ramesh. Lymská borelióza. In: PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-36.
2009 ABD HOLODA, Emil - HRIČINOVÁ, Monika - PILIPČINEC, Emil - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Diagnostika znakov virulencie patogénnych mikroorganizmov : Genetická modifikácia mikroorganizmov. In: PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-60.
2009 ABD NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Probiotiká a naturálne látky v prevencii a liečbe infekčných ochorení zvierat. In: PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 3-77.
2007 ABD LEVKUT, Mikuláš - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - HERICH, Róbert. Patológia epidermy. In: LEVKUT, Mikuláš et al. Patologické procesy v koži. Košice : UVL, 2007. ISBN 978-80-8077-067-9, s. 2-13.
2007 ABD LEVKUT, Mikuláš - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - HERICH, Róbert. Nádory histiocytárneho pôvodu. In: LEVKUT, Mikuláš et al. Patologické procesy v koži. Košice : UVL, 2007. ISBN 978-80-8077-067-9, s. 22-27.
2007 ABD LEVKUT, Mikuláš. Diferenciálna diagnostika najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení kože. In: LEVKUT, Mikuláš et al. Patologické procesy v koži. Košice : UVL, 2007. ISBN 978-80-8077-067-9, s. 27-45.
2007 ABD LEVKUT, Mikuláš. Paraneoplastické syndrómy. In: LEVKUT, Mikuláš et al. Patologické procesy v koži. Košice : UVL, 2007. ISBN 978-80-8077-067-9, s. 45-57.
2007 ABD REVAJOVÁ, Viera. Úloha klinika v dermatológii. In: LEVKUT, Mikuláš et al. Patologické procesy v koži. Košice : UVL, 2007. ISBN 978-80-8077-067-9, s. 92-113.
Počet záznamov v databáze: 56
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content