Rok Kategória
Publikácia
2013 AFC LEGÁTH, Ľubomír - PEREČINSKÝ, Slavomír - VARGA, Marek - OROLÍN, Martin - TOMORI, Zoltán - LEGÁTH, Jaroslav. Latent airway hyperresponsiveness : A phenomenon bordering bronchial asthma definition : [Latentná hyperreaktivita dýchacích ciest - fenomén na okraji definície bronchiálnej astmy] In: Advances in Experimental Medicine and Biology. 2013. ISSN 0065-2598, Vol. 755, č. (2013), s. 97-101.
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - TOMEČKOVÁ, Lenka - BEREGSZÁSZIOVÁ, Nicol - KAROLOVÁ, Renáta - SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján. Právne predpisy upravujúce ochranu zvierat v Slovenskej republike - ich zmeny a doplnenia : [Legal regulations governing the protection of animals in the Slovak republic - their obrogations and amendments] In: Ochrana zvířat a welfare 2023 : 30. mezinárodní konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Veterinární univerzita Brno, 2023. ISBN 978-80-7305-929-3, s. 321-326.
2023 V2 ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - TAKÁČ, Ondrej. Implementation of elements of intelligent agriculture in informatics lessons with regards to the support of intersubject relationships. In: INTED2023 Proceedings : 17th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Barcelona : IATED, 2023. ISBN 978-84-09-49026-4 - ISSN 2340-1079, online, s. 5968-5973.
2023 V2 ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - TAKÁČ, Ondrej - HIRJÁKOVÁ, Dáša - FEDOROVÁ, Monika. Electronic health care in Slovakia from the perspective of pharmacists. In: INTED2023 Proceedings : 17th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Barcelona : IATED, 2023. ISBN 978-84-09-49026-4 - ISSN 2340-1079, online, s. 5758-5767.
2023 V3 TAKÁČ, Ondrej - ANNUS, Norbert - NAGY, Melinda - DANCSA, Daniel - ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta. Creating a partial 3D model in selected biological areas using a small number of photographs. In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. 2023. ISSN 2980-0811, Vol. 7, no. 5 (2023), p. 155-160.
2023 V3 TAKÁČ, Ondrej - ANNUŠ, Norbert - ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - DANCSA, Daniel. Building partial 3D models of cultural monuments. In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. 2023. ISSN 2980-0811, Vol. 7, no. 4 (2023), p. 295-299.
2023 V2 MARCINČÁKOVÁ, Dana - MILEK, Michal - KOLESÁROVÁ, Mária - LACA MEGYESI, Štefania - SOVÍKOVÁ, Simona - LEGÁTH, Jaroslav. Biologické účinky tinktúry z nezrelých plodov orecha kráľovského Juglans regia L. : [Biological effects of tincture from the unripe fruits of the walnut Juglans regia L.] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 402-410.
2023 V2 HOLÉCYOVÁ, Monika - LACA MEGYESI, Štefania - FAJAKOVÁ, Veronika - ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - PROKEŠ, Marián - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Farmaceuti ako súčasť prístupu „One Health“ : [Pharmacists as part of the „One Health” approach] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 411-419.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Stanovenie deoxynivalenolu v kŕmnych zmesiach pre monogastrické zvieratá : [Determination of deoxynivalenol in feed mixtures for monogastric animals] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 263-267.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv humínových látok na vybrané produkčné a krvné biochemické parametre u moriek počas výkrmu : [Effect of humic substances on selected production and blood biochemical parameters in turkeys during fattening] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 366-374.
Počet záznamov v databáze: 1404
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 141
Skip to content