Rok Kategória
Publikácia
2022 O2 FEDOROVÁ, Monika - PROKEŠ, Marián - MOJŽIŠOVÁ, Jana. One Health - stále aktuálnejší medicínsky prístup. In: Zemplínske lekárnické dni : Posterová časť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2022. ISBN 978-80-974013-3-7, s. 1-2.
2022 O2 FEDOROVÁ, Monika - JUROŠOVÁ, Kristína. Interakcie liečiv s inými citrusovými plodmi ako grapefruitom. In: Zemplínske lekárnické dni : Posterová časť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2022. ISBN 978-80-974013-3-7, s. 1.
2022 O2 HISIROVÁ, Simona - FEDOROVÁ, Monika - PROKEŠ, Marián. Opičie kiahne - možnosti terapie zoonózy. In: Zemplínske lekárnické dni : Posterová časť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2022. ISBN 978-80-974013-3-7, s. 1-2.
2022 O2 GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - TÓTHOVÁ, Csilla - KISKOVÁ, Terézia - BARANOVÁ, Darina - LUKÁČ, Branislav - FIALKOVIČOVÁ, Mária - MICHÁĽOVÁ, Alena - KUNAY, Lukáš - SVOBODA, Miroslav. Vzťah medzi FGF 23 a renalnými parametrami u mačiek s chronickým zlyhaním obličiek. In: Nová Veterinária 2022. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. s. 86.
2022 O2 KUNAY, Lukáš - GRELOVÁ, Simona - KARASOVÁ, Martina - BARANOVÁ, Darina - FIALKOVIČOVÁ, Mária - KOŽÁR, Martin. Nešpecifický zápal čreva u 13 ročného kocúra – klinický prípad. In: Nová Veterinária 2022. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. s. 87.
2022 O2 CITAROVÁ, Alexandra - MOJŽIŠOVÁ, Jana. Využitie ambulantných antigénových testov na určených na diagnostiku CPV pri detekcii FPV vírusu. In: Nová Veterinária 2022. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. s. 89.
2022 O2 KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Využitie biodegradovateľných nosičov v terapii poškodených kožných štruktúr. In: Nová Veterinária 2022. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. s. 88.
2022 O2 KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Využitie topikálnej antibiotickej a enzymatickej terapie pri nekrotizácii povrchových štruktúr. In: Nová Veterinária 2022. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2022. s. 1.
2019 AFL ČIŽMÁR, Erik - BABČANSKÁ, Mária - KLIUIKOV, Andrii - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - POTOČŇÁK, Ivan. Estimation of crystal-field anisotropy in Co(II)-based single-ion magnets using X-band EPR : [Určenie anizotropie kryštálového poľa v jednoiónových magnetoch na báze iónov Co(II) pomocu EPR v X pásme] In: 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0, s. 235.
2019 AFL ČIŽMÁR, Erik - BABČANSKÁ, Mária - KLIUIKOV, Andrii - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - POTOČŇÁK, Ivan. The study of crystal-field anisotropy in Co(II)-based single-ion magnets. In: XIth EFEPR 2019 Conference : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-8208-020-2, s. P11.
Počet záznamov v databáze: 139
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 14
Skip to content