Rok Kategória
Publikácia
2023 O2 KARAFFOVÁ, Viera - HUDEC, Erik - ŠTOFILOVÁ, Jana - KIŠŠOVÁ, Zuzana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Vplyv Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) a Lactobacillus fermentum 2i3 CCM 7158 na génovú expresiu prozápalových interleukínov na IPEC-J2 bunkovej línii. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 15.
2023 O2 HUDEC, Erik - KARAFFOVÁ, Viera - TELEKY, Jana - PINTARIČ, Máša - LANGERHOLC, Tomaž - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) na vybrané parametre integrity čreva na CLAB bunkovej línii. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 17.
2023 O2 FOCKOVÁ, Valentína - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik Muránsky. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 22.
2023 O2 POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - FORMELOVÁ, Zuzana - TOKARČÍKOVÁ, Katarína - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. Dipeptidový Enterocín A/P produkovaný prospešným kmeňom Enterococcus faecium EK13 – sľubné postbiotikum pre chov králikov. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 21.
2023 O2 VICHOVÁ, Branislava - MITERPÁKOVÁ, Martina - BLAŽEKOVÁ, Veronika - VARGOVÁ, Lucia - STANKO, Michal. Výskyt a druhová diverzita jednobunkových krvných parazitov Babesia spp. a Hepatozoon spp. v kliešťoch (Ixodida) z monitorovaných lokalít mesta Košice, východné Slovensko. In: Zoologické dny Brno 2023 : 1. vyd. Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023. ISBN 978-80-87189-39-9, online, s. 221.
2023 O2 MOSKÁĽOVÁ, Lenka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CHOMOVÁ, Natália. Vplyv humínových látok na rast včelích baktérií mliečneho kvasenia. In: BeeConnected Olomouc 2023 : 1. vyd. Bystročice : Alena Vondráková, 2023. ISBN 978-80-11-03089-6, s. 16.
2023 O2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SABOVÁ, Lucia - MAJCHRÁK, Tomáš - SABO, Rastislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Porovnanie vplyvu syntetického a naturálneho akaricídu na imunitnú odpoveď zimných včiel. In: BeeConnected Olomouc 2023 : 1. vyd. Bystročice : Alena Vondráková, 2023. ISBN 978-80-11-03089-6, s. 10.
2023 O2 GANCARČÍKOVÁ, Soňa - HAJDUČKOVÁ, Vanda - LAUKO, Stanislav - DEMEČKOVÁ, Vlasta - RYNIKOVÁ, Mária - ADAMKOVÁ, Petra - SASHOVA TOMOVA, Aleksandra - RAŠKOVÁ, Barbara - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - NÉMETOVÁ, Daniela - PAČUTA, Ivan. Comparison of gut microbiota of children with autism spectrum disorder and of neurotypical girls. In: Animal Physiology 2023 : 1. vyd. Krakow : Pedagogical University, 2023. online, s. 20.
2023 O2 GANCARČÍKOVÁ, Soňa - LAUKO, Stanislav - NÉMETOVÁ, Daniela - HAJDUČKOVÁ, Vanda - SASHOVA TOMOVA, Aleksandra - RAŠKOVÁ, Barbara - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - RODÁKOVÁ, Kristína - ŠTEFANCOVÁ, Diana - DEMEČKOVÁ, Vlasta - RYNIKOVÁ, Mária - ADAMKOVÁ, Petra - LECOVÁ, Martina - PAČUTA, Ivan - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - SOPKOVÁ, Drahomíra. Gastrointestinal alterations in an animal model with autism spectrum disorders. In: Animal Physiology 2023 : 1. vyd. Krakow : Pedagogical University, 2023. online, s. 21.
2023 O2 LAUKO, Stanislav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HRČKOVÁ, Gabriela - NÉMETOVÁ, Daniela - RODÁKOVÁ, Kristína - ŠTEFANCOVÁ, Diana - LECOVÁ, Martina - PAČUTA, Ivan - DEMEČKOVÁ, Vlasta - RYNIKOVÁ, Mária - ADAMKOVÁ, Petra - SASHOVA TOMOVA, Aleksandra - RAŠKOVÁ, Barbara - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra. Histophatology of intestinal mucosa in PGF animal model with dysbiotic microbiota of children with autism spectrum disorders. In: Animal Physiology 2023 : 1. vyd. Krakow : Pedagogical University, 2023. online, s. 37.
Počet záznamov v databáze: 373
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 38
Skip to content