Rok Kategória
Publikácia
2007 BDE JERGOVÁ, Stanislava - KOLESÁR, Dalibor - ČÍŽKOVÁ, Dáša. NADPH-D and C-FOS immunoreactive neurons inthe rat brain stem following peripheral nerve injury. In: European Journal of Pain. 2007. ISSN 1090-3801, Vol. 11, supp. 1 (2007), p. 66.
2006 BDE CABADAJ, Rudolf - PILIPČINEC, Emil - BAJOVÁ, Viera. The curricula of veterinary study at the University of Veterinary Medicine in Košice in the Slovak Republic. In: Journal of Veterinary Medical Education. 2006. ISSN 0748-321X, Roč. 33, č. 2 (2006), s. 206-208.
2023 O3 TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Inovatívne postupy v riešení syndrómu suchého oka u psov. In: Veterinářství. 2023. ISSN 0506-8231, Vol. 73, no. 1 (2023), p. 18-22.
2023 O3 STAROŇ, Martin - SABO, Rastislav - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Screening reziduí přípravků na ochranu rostlin. In: Moderní včelař. 2023. ISSN 1214-5793, Vol. 20, no. 4 (2023), p. 34-35.
2023 O3 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej. Najvýznamnejšie mykotoxikózy ošípaných. In: Krmivářství. 2023. ISSN 1212-9992, Vol. 27, no. 3 (2023), p. 38-41.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VARGOVÁ, Mária - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka : [Acute phase proteins in cattle. General information] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 31-36.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy u hovädzieho dobytka. Mliečny amyloid A u dojníc postihnutých mastitídou : [Acute phase proteins in cattle. Milk amyloid A in cows suffering from mastitis] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 37-42.
2022 O3 TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Rekurentná uveitída koní - diagnostika a možnosti terapie : [Reccurent uveitis in horses - diagnosis and possibilities of therapy] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 43-46, 48-50.
2022 O3 RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, Leona - RAUŠER, Petr - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - BLOZOŇOVÁ, Aneta - SKALNÍKOVÁ-PROKEŠOVÁ, Barbora. Anestetické komplikace u psů vyvolané elektrolytovými abnormalitami - přehled. In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 5 (2022), p. 265-270.
2022 O3 RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, Leona - RAUŠER, Petr - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando - BLOZOŇOVÁ, Aneta - SKALNÍKOVÁ-PROKEŠOVÁ, Barbora. Anestetické komplikace u psů vyvolané elektrolytovými abnormalitami - kazuistiky. In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 5 (2022), p. 273-276.
Počet záznamov v databáze: 462
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 47
Skip to content