Rok Kategória
Publikácia
2013 BCB STECOVÁ, Eva - POPELKA, Peter. Hygiena potravín. Rec. Dionýz Máté, Jozef Nagy, Pavel Maľa, Monika Pipová. 2. dopl. vyd. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2013. ISBN 978-80-89248-53-7, 277 s.
2007 BCB SOKOLOVÁ, Júlia - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil - HOLODA, Emil - HORVÁTH, Alexander - SOKOL, Jozef. Laboratórna technika II.. Rec. Peter Reichel, Stanislav Matéffy, Eva Dudriková. 1. vyd. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2007. ISBN 80-89248-11-X, 255 s.
2007 BCB TOPORČÁKOVÁ-VOTROUBEKOVÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Mária - BUGOŠ, Imrich - TOPORČÁK, Juraj. Choroby cudzokrajných zvierat I : Ryby, obojživelníky, plazy. Rec. Milan Kopčok, Karol Račka. 1. vyd. Bratislava : Proxima Press, 2007. ISBN 80-85-45478-5, 104 s.
2007 BCB TOPORČÁKOVÁ-VOTROUBEKOVÁ, Eva - TOPORČÁK, Juraj - DANKO, Stanislav. Choroby cudzokrajných zvierat II : Vtáky, cicavce. Rec. 1. vyd. Bratislava : Proxima Press, 2007. ISBN 978-80-89248-16-2, 160 s.
2006 BCB LEŠNÍK, František - BÁLENT, Pavol. Biológia - Otázky a odpovede k prijímacím skúškam. Rec. 2. oprav. a dopl. vyd. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2006. ISBN 80-8077-027-1, 188 s.
2006 BCB LEŠNÍK, František - BÁLENT, Pavol. Biológia - Cvičné otázky a odpovede k prijímacím skúškam. Rec. 2. preprac. vyd. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2006. ISBN 80-8077-051-4, 188 s.
2005 BCB STECOVÁ, Eva - POPELKA, Peter. Hygiena potravín I. : Učebnica pre stredné veterinárne školy. Rec. 1. vyd. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2005. ISBN 80-85454-94-7, 287 s.
2004 BCB STECOVÁ, Eva - HORVÁTH, Alexander - MUCHA, Ladislav - REICHEL, Peter - VOTROUBEKOVÁ, Eva. Veterinárna starostlivosť I.. Rec. 2. vydanie : Proxima Press, 2004. ISBN 80-85454-67-X,
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content