Rok Kategória
Publikácia
2018 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin - BUTALOVÁ, Anna. Impact of the international reference pricing on access to standard therapy drugs for copd : [Dopad medzinárodného referencovania cien na dostupnosť štandardnej terapie pre liečbu CHOCHP] In: ISPOR Europe 2018-New perspectives for improving 21st century health systems. Value In Health. 2018. ISSN 1098-3015, Vol. 21, suppl. 3 (2018), p. 415-416.
2018 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin. Is transparency in slovak hta efficient enought? Comparing pharmacoeconomics methodologies used in pricing & reimbursement applications for innovative therapies towards requirements defined by the law : [Je hodnotenie zdravotníckych technológii na Slovensku dostatočne transparentne? Porovnanie farmakoekonomických metód, používaných pri podaní žiadostí o cenu a úhradu pre inovatívne lieky v porovnaní s požiadavkami zákona] In: ISPOR Europe 2018-New perspectives for improving 21st century health systems. Value In Health. 2018. ISSN 1098-3015, Vol. 21, suppl. 3 (2018), p. 318.
2014 AFG KISKOVÁ, Terézia - DEMEČKOVÁ, Vlasta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - MEKKOVÁ, Mária. Nocturnal administration of resveratrol prevents breast cancer initiation in rats : [Nočné podávanie resveratrolu chráni pred nástupom rakoviny mliečnej žľazy potkanov] In: EACR. European Journal of Cancer. 2014. ISSN 0959-8049, Vol. 50, Suppl. 5(2014), s. S238.
2014 AFG DEMEČKOVÁ, Vlasta - KISKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - ČULKA, Ľubomír. Prooxidant activity of resveratrol is associated with higher efficacy in breast cancer prevention : [Prooxidačná aktivitarResveratrolu je spojená s vyššou účinnosťou v prevencii rakoviny prsníka] In: EACR. European Journal of Cancer. 2014. ISSN 0959-8049, Vol. 50, Suppl.(2014), s. S239.
2015 AFG ORIŇAK, Andrej - ORIŇAKOVÁ, Renáta - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír. In vitro cytotoxicity studies of powder metallurgy biodegradable materials from phosphated carbonyl iron powder. In: Biodegradable Metals. European Cells and Materials. 2015. ISSN 1473-2262, Vol. 30, Suppl. 3(2015), s. 36.
2022 V3 GREGA, Dominik - KOLÁŘ, Jozef - VIŠŇANSKÝ, Martin. Average CET limit: Is it possible to introduce a single CET for the whole EEA?. In: ISPOR Europe. Value In Health. 2022. ISSN 1098-3015, Vol. 25, no. 12, suppl. (2022), p. 557.
2020 AFG DANKO, Ján - VDOVIAKOVÁ, Katarína - KREŠÁKOVÁ, Lenka - MASSANYI, Peter - LUKÁČ, Norbert - STAWARZ, Robert. The importance of the jejunal vascular anatomical variability of the laboratory rat in the experimental surgery. In: Interamerican Microscopy Congress CIASEM - SAMIC : konferencia. Microscopy and Microanalysis. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. ISSN 1431-9276, Vol. 26, suppl. 1 (2020), p. 179.
2020 AFG DANKO, Ján - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - MASSANYI, Peter - LUKÁČ, Norbert - STAWARZ, Robert. Analysis of the right hemiliver venous system in laboratory rats. In: Interamerican Microscopy Congress CIASEM - SAMIC : konferencia. Microscopy and Microanalysis. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. ISSN 1431-9276, Vol. 26, suppl. 1 (2020), p. 13.
2020 AFG MASSANYI, Peter - LUKÁČ, Norbert - MASSÁNYI, Martin - MASSÁNYI, Peter - STAWARZ, Robert - FORMICKI, Grzegorz - DANKO, Ján. Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination. In: Interamerican Microscopy Congress CIASEM - SAMIC : konferencia. Microscopy and Microanalysis. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. ISSN 1431-9276, Vol. 26, suppl. 1 (2020), p. 63.
2020 AFG MASSANYI, Peter - TIRPÁK, Filip - SLANINA, Tomáš - MASSÁNYI, Peter - HALO, Marko - MASSÁNYI, Martin - DANKO, Ján - STAWARZ, Robert - LUKÁČ, Norbert. Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality in vitro. In: Interamerican Microscopy Congress CIASEM - SAMIC : konferencia. Microscopy and Microanalysis. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. ISSN 1431-9276, Vol. 26, suppl. 1 (2020), p. 167.
Počet záznamov v databáze: 1519
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 152
Skip to content