Rok Kategória
Publikácia
2015 AFH IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZÁR, Peter - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta. Parazitózy vybraných druhov zveri v prímestských oblastiach Košíc. In: Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien : vedecko-popularizačná konferencia. Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien, Košice, 28.-29.5.2015 : Zborník abstraktov z konferencie. 1. vyd. Košice : Parazitologický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-89707-09-6, s. 28.
2015 AFH BILSKÁ, Kamila - ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie imunohistochemického skóre vzoriek subchondrálnej kosti a koncentrácie štyroch biomarkerov v synoviálnej tekutine lakťového kĺbu psov postihnutých chorobou mediálneho kompartmentu. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015, Bratislava, 5.5.-6.6.2015 : Zborník abstraktov, 5.5.-6.6.2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2015. ISBN 978-80-970712-8-8, online, s.1-2.
2015 AFH IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZÁR, Peter - ČURLÍK, Ján - CIBEREJ, Juraj - KAROLOVÁ, Renáta. Pečeňové trematodózy u prežúvavej raticovej zveri. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015, Bratislava, 5.5.-6.6.2015 : Zborník abstraktov, 5.5.-6.6.2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2015. ISBN 978-80-970712-8-8, online, s. 1-2.
2015 AFH IGLÓDYOVÁ, Adriana - ČURLÍK, Ján - LAZÁR, Peter - SOROKA, Jaroslav - KAROLOVÁ, Renáta. Strečkovitosť raticovej zveri. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015, Bratislava, 5.5.-6.6.2015 : Zborník abstraktov, 5.5.-6.6.2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2015. ISBN 978-80-970712-8-8, online, s. 1-2.
2015 AFH IGLÓDYOVÁ, Adriana - LAZÁR, Peter - KAROLOVÁ, Renáta - FILIPOVSKÝ, Ján - ČURLÍK, Ján. Straty raticovej zveri spôsobené automobilovou dopravou v okrese Košice - okolie. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015, Bratislava, 5.5.-6.6.2015 : Zborník abstraktov, 5.5.-6.6.2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2015. ISBN 978-80-970712-8-8, online, s. 1-2.
2015 AFH OSELSKÝ, Milan - HALÁN, Miloš - OSELSKÁ, Miroslava. Population tracking of Lacerta viridis and Podarcis muralis in natural reserve of Domické škrapy. In: WAVES. IX International symposium on wild fauna, Košice, September 15-19 2015. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-471-4, CD-ROM, s. 113.
2015 AFH LOPEZ-TOBAR, Eduardo - VEREBOVÁ, Valéria - BLAŠČÁKOVÁ, Ľudmila - JANCURA, Daniel - SANCHEZ-CORTES, Santiago - FABRICIOVÁ, Gabriela. Optical properties of hydroxyquinone parietin as a function of pH, water-ethanol mixture composition and the presence of metal nanoparticles. In: SSB. Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2015, June 30-July 3, 2015, Košice, Slovakia : Book of Contributions: 9th International Conference. 1. vyd. Košice : ÚEF SAV, 2015. ISBN 978-80-89656-08-0, s. 114-115.
2015 AFH POŠIVÁKOVÁ, Terézia - POŠIVÁK, Ján - VLČKOVÁ, Radoslava - ŠVAJLENKA, Jozef. Evaluation of haematology parameters in mouflons during dormancy. In: New Trends in the Ecological and biological Research : Konferencia. New Trends in the Ecological and Biological Research, Prešov, September 9-11, 2015 : International Scientific Conference. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. ISBN 978-80-555-1354-6, s. 72.
2015 AFH BALLOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír - PETROVOVÁ, Eva - EFTIMOVÁ, Jarmila. Antiproliferative potential of Phellodendron amurense : [Antiproliferatívny potenciál z Phellodendron amurense] In: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comeniannae. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. ISSN 0301-2298, vol. 62, Suppl. 10(2015), s. 13.
2015 AFH BAČKOROVÁ, Miriam - EFTIMOVÁ, Jarmila - TÓTH, Jozef. Influence of nitrogen excess on production parameters, metabolism and composition of pharmaceutically relevant metabolites in the members of the family Lamiaceae : [Vplyv nadbytku dusíka na produkciu, metabolizmus a zloženie farmaceuticky významných metabolitov z čeľade Lamiaceae] In: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comeniannae. 2015. ISSN 0301-2298, Vol. 62, Suppl 10(2015), s. 11.
Počet záznamov v databáze: 51
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 6
Skip to content