Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
EAFP Grant 2018 2019 Virtuálny atlas prírodných liečiv Iné Kurhajec Slavomír
VEGA 1/0398/18 2018 2022 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
004UVLF-4/2018 2018 2020 Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Almášiová Viera
012UVLF-4/2018 2018 2020 Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
009UVLF-4/2018 2018 2020 Modernizácia technického vybavenia parazitologického laboratória a tvorba študijných trvalých preparátov a materiálov pre e-learning KEGA Halán Miloš
1/0439/18 2018 2021 Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0060/18 2018 2020 Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
765423-MANNA-H2020-MSCA-ITN-2017 2018 2022 Spojené štúdium doktorandov v molekulárnej výžive zvierat H2020 Bhide Mangesh Ramesh
1/0112/18 2018 2020 Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
1/0398/18 2018 2021 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Nagy Oskar
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 2 z 3
Skip to content