Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0382/18 2018 2020 Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl VEGA Novotný František
1/0241/18 2018 2021 Kuracie embryo ako efektívny zvierací model v testovaní toxikologických účinkov hadieho jedu VEGA Petrilla Vladimír
2/0044/18 2018 2021 Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
1/0536/18 2018 2021 Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí VEGA Štrkolcová Gabriela
1/0479/18 2018 2021 Analýza procesu starnutia sietnice u psov VEGA Trbolová Alexandra
CA18105 2018 2022 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) COST Popelka Peter
1/0084/18 2018 2021 Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. VEGA Weissová Tatiana
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 3 z 3
Skip to content