Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
2/0044/18 2018 2021 Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
1/0536/18 2018 2021 Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí VEGA Štrkolcová Gabriela
1/0479/18 2018 2021 Analýza procesu starnutia sietnice u psov VEGA Trbolová Alexandra
CA18105 2018 2022 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) COST Popelka Peter
1/0084/18 2018 2021 Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. VEGA Weissová Tatiana
VEGA 1/0398/18 2018 2022 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
EAFP Grant 2018 2019 Virtuálny atlas prírodných liečiv Iné Kurhajec Slavomír
012UVLF-4/2018 2018 2020 "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
04/2018 2018 2019 Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybratých lokalitách na Slovensku IGA Drážovská Monika
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 2 z 3
Skip to content