Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
06/2018 2018 2019 Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek IGA Humeník Filip
2018-904 2018 2019 Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
APVV-17-0017 2018 2022 Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov APVV Legáth Jaroslav
APVV-17-0110 2018 2021 Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy APVV Danko Ján
APVV-17-0372 2018 2022 Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov APVV Peťko Branislav
19314410-2018 2018 2018 Etiológia a rezistencia bakteriálnych patogénov vyvolávajúcich mastitídy dojníc a oviec v chovoch lokalizovaných na Slovensku EFSA Zigo František
PPI/APM/2018/1/00010/U/001 2018 2022 Kultúrne dedičstvo malých regiónov NAWA Marcinčák Slavomír
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 3 z 3
Skip to content