Rok Kategória
Publikácia
2015 AFD MAČANGA, Ján - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BRENESSELOVÁ, Martina - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Fyzikálno-chemické ukazovatele kvality mäsa králikov divých získaného rozdielnym spôsobom : [Physical-chemical indicators of quality of wild rabbit meat obtained in different ways] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 77-79.
2015 AFD TOROPILOVÁ, Júlia - BYSTRICKÝ, Pavel - VÝROSTKOVÁ, Jana - BRENESSELOVÁ, Martina. Analýza funkčnosti systémov zabezpečenia hygieny potravín : [Analysis of haccp systems functionality] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 228-230.
2015 AFD BÍREŠ, Jozef. Organizácia úradných kontrol potravín v sektore hydiny, zveriny a rýb : [Organization of official food controls in the sector of poultry, wild game and fish] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 11-15.
2015 AFD POKORÁDI, Jaroslav - POŠIVÁK, Ján - CESNAK, Peter - ČUNÁT, Ladislav - POKORÁDI, Monika - FILIPOVÁ, Lenka - ŽIDEK, Radoslav - MILESICH, J. - NEMEC, M. - MARŠÁLKOVÁ, Lenka. Využitie komplexu biotechnologických postupov v dosledovateľnosti bioproduktov z farmovej zveri : [Using of complex of biotechnological procedures in traceability of bioproducts from farmed game] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 37-39.
2015 AFD LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - FORMELOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, Mária - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Experimentálne overenie lantibiotika gallidermín v chove králikov : [Experimental use of gallidermin in rabbits] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 71-73.
2015 AFD KORÉNEKOVÁ, Beáta - BRENESSELOVÁ, Martina - MARCINČÁK, Slavomír - MAČANGA, Ján - POPELKA, Peter - NAGY, Jozef. Vplyv humínových kyselín na fyzikálno - chemické zmeny v priebehu zrecieho procesu v mäse hydiny : [Effect of humine acids on physicochemical changes during ripening process in poultry meat] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 74-76.
2015 AFD ŽATKO, Daniel - VAŠKOVÁ, Janka - KREMPASKÁ, Klára - VAŠKO, Ladislav - NAGY, Jozef. Ovplyvnenie antioxidačného statusu kurčiat vo farmových a experimentálnych podmienkach chovu dietárnou suplementáciou humínovými kyselinami : [The affection of chickens antioxidant status farmed and growing in experimental conditions by dietary humic acids supplementation] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 83-85.
2015 AFD ČURLEJ, Jozef - BELEJ, Ľubomír - ŽIDEK, Radoslav - GOLIAN, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - KLEMPOVÁ, Tatiana. Hodnotenie vplyvu použitia aditívnych látok vo výžive brojlerov vo vzťahu ku kvalite svaloviny : [Evaluation of using of additives in diet of broilers inrelation to meat quality] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 115-118.
2015 AFD MAĎAROVÁ, Michaela - KOŽÁROVÁ, Ivona - NAGY, Jozef - KUKURA, Vladimír. HPLC a LC-MS/MS stanovenie rezíduí salinomycínu v živočíšnych tkanivách hydiny : [HPLC and LC-MS/MS determination of salinomycin residues in animal tissue poultry] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 119-121.
2015 AFD KACHNIČ, Ján - BRENESSELOVÁ, Martina - KOTTFEROVÁ, Jana - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela. Nedostatky welfare súvisiace s produkciou mäsa : [Welfare deficiencies related with the meat production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 122-124.
Počet záznamov v databáze: 131
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 14
Skip to content