Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
13/2016 2016 2018 Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov IGA Salayová Aneta
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
08/2016 2016 2017 Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska IGA Korytár Ľuboš
01/2016 2016 2017 Genotypizácia Giardia duodenalis ľudí a zvierat IGA Štrkolcová Gabriela
APVV-15-0419 2016 2018 Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricídnym účinkom APVV Peťko Branislav
APVV-15-0377 2016 2020 Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. APVV Nemcová Radomíra
APVV-15-0415 2016 2020 Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. APVV Vilček Štefan
APVV-15-0520 2016 2020 Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv APVV Hudák Alexander
APVV-15-0613 2016 2020 Štúdium funkčného bio-implantátov a kmeňových buniek pre regeneráciu CNS APVV Maďari Aladár
APVV-15-0134 2016 2019 Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom." APVV Valenčáková Alexandra
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content