Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0018/16 2016 2019 Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia VEGA Takáč Peter
1/0705/16 2016 2018 Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
1/0858/16 2016 2018 Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
1/0575/16 2016 2018 Slizničná imunitná odpoveď čreva u kurčiat modulovaná podávaním organického zinku a aplikovaním Eimeria spp VEGA Levkut Martin
1/0562/16 2016 2018 Ovplyvňovanie  imunitného systému sliznice čreva  kurčiat infikovaných Campylobacter spp. VEGA Levkut Mikuláš
1/0061/16 2016 2018 Porovnanie genetickej variability environmentálnych a klinických vzoriek vybraných oportúnnych medicínsky významných parazitóz VEGA Luptáková Lenka
1/0785/16 2016 2018 Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc VEGA Maskaľová Iveta
2/0120/16 2016 2018 Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov VEGA Molnár Ladislav
1/0358/16 2016 2018 Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme VEGA Mudroňová Dagmar
1/0046/16 2016 2018 CAM-alternatívny zvierací model pre štúdium biomateriálov VEGA Petrovová Eva
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 3 z 4
Skip to content