Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
3/3119/05 2005 2006 Vytvorenie a prezentácia multimediálnych programov pre študijné predmety vyučované v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia na UVL Košice KEGA Korim Peter
1/1336/04 2004 2006 Štúdium účinku kadmia a vybraných esenciálnych prvkov v organizme hydiny VEGA Skalická Magdaléna
1/1362/04 2004 2006 Imunomodulačný, cytotoxický a genotoxický účinok xenobiotík na eukaryotické a prokaryotické bunky a vírusy VEGA Pistl Juraj
1/0640/03 2003 2005 Interakcia antivírusového liečiva amantadínu s vírusovými integrálnymi membránovými proteínmi: štúdium mechanizmu antivírusovej aktivity amantadínu na molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/0616/03 2003 2005 Inzulínu podobné rastové faktory (IGFs) a ich väzobné proteíny v amniónovej tekutine zvierat VEGA Kostecká Zuzana
1/0564/03 2003 2005 Interakcie vybraných stopových prvkov vo vzťahu ku produkčnému zdraviu zvierat VEGA Koréneková Beáta
3/0101/02 2002 2003 Príprava celoštátnej učebnice „Súdne veterinárske lekárstvo“ KEGA Korim Peter
NIH USA GM 084348/2009 2002 2003 Elektrón-proton párovanie v oxidázach obsahujúcich železo v heme Iné Staničová Jana
1/9040/02 2002 2004 Antivírusová a protinádorová aktivita nových fotocitlivých molekúl hypericínu a hypokrelínu A: interakcia s biologickými makromolekulami a mechanizmus pôsobenia na molekulovej a bunkovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/8023/01 2001 2003 Analýza súčasnej právnej úpravy problematiky transgénnych zvierat a príprava právnej normy o chove a držbe transgénnych zvierat VEGA Korim Peter
Počet záznamov v databáze: 348
Strana 34 z 35
Skip to content