Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/3258/96 1996 1998 Antiretrovirálna aktivita aromatických polycyklických diónov: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
006UVLF-4/2023 -0001 -0001 KEGA Lazár Peter
Počet záznamov v databáze: 342
Strana 35 z 35
Skip to content