Rok Kategória
Publikácia
2021 I1 ČURLÍK, Ján. Štúdium vybraných chorôb v populáciách raticovej zveri na Slovensku : habilitačná práca. Košice : UVLF, 2021. 134 l. + CD-ROM.
2021 I1 TYAGI, Punit. Development of a bioinformatics platform for analysing big data from Omics analyses – Omnalysis : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 129 l. + CD-ROM.
2021 I1 ENGLEROVÁ, Karolína. Antimikrobiálny a antibiofilmový potenciál bioaktívnych produktov prospešných mikroorganizmov voči multirezistentným patogénnym baktériám : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 105 l. + CD-ROM.
2021 I1 TKÁČOVÁ, Zuzana. Deep analysis of ligand-receptor interactions between Borrelia and cells of neurovascular unit to make knowledge base for antiborrelial drug development : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2021. 130 l. : príloha 2 + CD-ROM.
2018 I1 KOVÁČ, Jozef. Imunologické aspekty reumatoidnej artritídy : rigorózna práca. Košice : UVLF, 2018. 83 l. : 1 príloha + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 445
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 45 z 45
Skip to content