Rok Kategória
Publikácia
2014 AFG TRBOLOVÁ, Alexandra - SELK GHAFFARI, Masoud. Results of Schirmer tear test performed with open and closed eyes in clinically normal horses. In: ECVO. Veterinary Ophthalmology. 2014. ISSN 1463-5216, Vol. 17, č. 1(2014), s. E14.
2014 AFG HOLIČKOVÁ, Miroslava - HALÁNOVÁ, Monika - KALINOVÁ, Zuzana - PÁLENÍK, Ľubomír - TRBOLOVÁ, Alexandra. Risk factors of chlamydial conjuntivitis in relation to different populations of cats : [Rizikový faktor chlamýdiovej konjunktivitídy vo vzťahu k rozdielnym populáciám mačiek] In: ECVO. Veterinary Ophthalmology. 2014. ISSN 1463-5216, Vol. 17, č. 1(2014), s. E11.
2014 AFG KOVÁČOVÁ, Zuzana - BALICKI, Ireneusz - TRBOLOVÁ, Alexandra - HOLIČKOVÁ, Miroslava - GILGER, Brian C.. Subconjunctival sustained - release cyclosporine implant in the treatment of chronic superficial keratitis in eight German shepherd dogs : [Kontinuálne uvoľňovanie cyklosporínu z podspojovkového implantátu pri terapii chronickej superficiálnej keratitíde u 8 psov plemena nemecký ovčiak] In: ECVO. Veterinary Ophthalmology. 2014. ISSN 1463-5216, Vol. 17, č. 1(2014), s. E12.
2014 AFG LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - KOLESÁROVÁ, Martina - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Mikuláš. Mucin expression, IEL and cytokines in the caecum of broilers after administration of EF55 ans S. Enteritidis : [Expresia mucínu, IEL a cytokíny v céku brojlerov po aplikácii EF55 a S. Enteritidis] In: ESVP. Journal of Comparative Pathology. 2014. ISSN 0021-9975, Vol. 150, č. 1(2014), s. 94.
2014 AFG DANKO, Ján - MASSANYI, Peter - STAWARZ, Robert - VDOVIAKOVÁ, Katarína - MALOVESKÁ, Marcela - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Immuno suppressive effect of bendiocarb application in the rabbits : [Imunosupresívny účinok bendiokarbamátu na králiky] In: ICOAF. The International Conference on Agriculture and Forestry, 10th - 11th June 2014, Colombo, Sri Lanka. 1. vyd. Sri Lanka : TIIKM, 2014. ISBN 978-955-4903-13-5, s. 28.
2014 AFG LUKÁČ, Norbert - MASSANYI, Peter - KROČKOVÁ, Jiřina - TOMAN, Róbert - DANKO, Ján - STAWARZ, Robert - FORMICKI, Grzegorz. Effect of nickel on male reproduction : [Vplyv niklu na samčí pohlavný systém] In: ICOAF. The International Conference on Agriculture and Forestry, 10th - 11th June 2014, Colombo, Sri Lanka. 1. vyd. Sri Lanka : TIIKM, 2014. ISBN 978-955-4903-13-5, s. 30.
2014 AFG MASSANYI, Peter - KROČKOVÁ, Jiřina - PETROVOVÁ, Eva - DANKO, Ján - LUKÁČ, Norbert - STAWARZ, Robert - FORMICKI, Grzegorz. Bendiocarb induced male reproductive alterations in rabbits : [Bendiokarbamátom vyvolané zmeny v samčom pohlavnom systéme králika] In: ICOAF. The International Conference on Agriculture and Forestry, 10th - 11th June 2014, Colombo, Sri Lanka. 1. vyd. Sri Lanka : TIIKM, 2014. ISBN 978-955-4903-13-5, s. 29.
2014 AFG PROKEŠ, Marián - BENKÖ, Zoltán - KORYTÁR, Ľuboš - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - ČECHVALA, Peter. Wild birds and avian chlamydiosis : [Voľne žijúce vtáky a chlamydióza] In: Diseases of ZOO and wild animals. International Conference on Diseases of ZOO and Wild Animals, May 28th - 31st, 2014, Warsaw, Poland : Proceedings. 1. vyd. Berlin : IZW, 2014. ISSN 1868-5846, s. 185.
2014 AFG ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana - BIRKOVÁ, Anna - MAREKOVÁ, Mária. Native fluorescence analysis of urine - possibility for breast cancer diagnosis : [Analýza natívnej fluorescencie moču - možnosť diagnostiky rakoviny prsníka] In: IFCC - WorldLab. Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. 2014. ISSN 1434-6621, Vol. 52, Special Suppl.(2014), s. S430.
2014 AFG KISKOVÁ, Terézia - DEMEČKOVÁ, Vlasta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - MEKKOVÁ, Mária. Nocturnal administration of resveratrol prevents breast cancer initiation in rats : [Nočné podávanie resveratrolu chráni pred nástupom rakoviny mliečnej žľazy potkanov] In: EACR. European Journal of Cancer. 2014. ISSN 0959-8049, Vol. 50, Suppl. 5(2014), s. S238.
Počet záznamov v databáze: 67
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content