Rok Kategória
Publikácia
2014 AFH FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - MARCINČÁK, Slavomír - MASKAĽOVÁ, Iveta - GUOTHOVÁ, Lucia - ČERTÍK, Milan. Význam konzumácie rybieho mäsa z pohľadu zdravej výživy : [The importance of fish meat consumption in terms of healthy diet] In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : Konferencia. Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : Zborník abstraktov zo VII. vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2014. ISBN 978-80-89738-01-4, s. 34.
2014 AFH FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - ČOBANOVÁ, Klaudia - FAIX, Štefan. Haematological, blood and rumen chemistry changes in sheep following supplementation with different forms of selenium : [Zmeny v krvi a v bachore u oviec kŕmených diétami s rôznymi formami selénu] In: Fyziologické dni. 90. Fyziologické dni, Bratislava, 4. - 6.2.2014. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3555-3, s. 61.
2014 AFH PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - MAKOVÁ, Zuzana - ČOBANOVÁ, Klaudia - VENGLOVSKÁ, Katarína - FAIX, Štefan. The effects of dietary supplementation with different manganese source on oxidative stress and selected biochemical parameters in laying hens : [Vplyv rôznych zdrojov pridávaného mangánu v diéte nosníc na oxidačný stres a vybrané biochemické parametre] In: Fyziologické dni. 90. Fyziologické dni, Bratislava, 4. - 6.2.2014. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3555-3, s. 163.
2014 AFH MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - ČOBANOVÁ, Klaudia - VENGLOVSKÁ, Katarína - FAIX, Štefan. The effect of manganese on the intestinal mucus production in sheep : [Vplyv mangánu na produkciu črevného hlienu u oviec] In: Fyziologické dni. 90. Fyziologické dni, Bratislava, 4. - 6.2.2014. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3555-3, s. 140.
2014 AFH LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - PLACHÁ, Iveta - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert. Prospešnosť bakteriocín-produkujúcich baktérií a ich bakteriocínov. In: Čo nového v mikrobiológii : Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, Štrbské Pleso, 13. - 16. marec 2014 : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 24.
2014 AFH KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - PLACHÁ, Iveta - REVAJOVÁ, Viera. Stabilita M-enterocín produkujúceho a probiotického kmeňa E.faecium AL 41 v tráviacom trakte brojlerových kurčiat a pštrosov : [Stability of M-enterocin-producing and probiotic strain E. faecium AL 41 in the gastrointestinal tract of chicken broilers and ostriches] In: Čo nového v mikrobiológii : Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 19.
2014 AFH MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - HRČKOVÁ, Gabriela - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia metodiky fluorescenčnej in situ hybridizácie na histologických rezoch HISTO-FISH, určenej pre štúdium tvorby biofilmov v gastrointestinálnom trakte zvierat : [Standardisation of the method of fluorescent in situ hybridisation on histological slices HISTO FISH, assigned for study of biofilm creation in animal gastrointestinal tract] In: Čo nového v mikrobiológii : Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 25.
2014 AFH SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj. Štandardizácia metódy mnohofarebnej fluorescenčnej in situ hybridizácie pre detekciu prítomnosti zástupcov rodov Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus a Eubacterium vo vzorkách črevného obsahu : [Standardization of multicolored fluorescence in situ hybridization to detect the presence of representatives of the genera Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus and Eubacterium in samples of intestinal contents] In: Čo nového v mikrobiológii : Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 37.
2014 AFH VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HALÁNOVÁ, Monika - HASAJOVÁ, Antónia - DANIŠOVÁ, Oľga - GOLDOVÁ, Mária. Presence opportunistic intestinal parasites in children : [Výskyt oportúnnych intestinálnych parazitov u detí] In: Parasites in the Heart of Europe. V4 Parasitological Meeting: Parasites in the Heart of Europe, May 25 - 30, 2014, Stará Lesná : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská parazitologická spoločnosť, 2014. ISBN 978-80-968473-7-2, s. 131.
2014 AFH SARVAŠOVÁ, Adela - KOČIŠOVÁ, Alica - SOPOLIGA, Igor. Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) na východnom Slovensku - výsledky entomologického prieskumu v roku 2013 : [Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) in eastern Slovakia - results of the 2013 entomological survey] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 374-455.
Počet záznamov v databáze: 66
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content