Rok Kategória
Publikácia
2014 BEF TAKÁČOVÁ, Daniela - BODNÁROVÁ, Libuša. Prevádzkovanie karanténnych staníc a útulkov - povinnosť alebo nevyhnutnosť? : [Running quarantine stations and shelters - obligation or necessity?] In: Manažment miest a obcí - právne aspekty súvisiace so spoločenskými. domácimi a voľne žijucími živočíchmi, 23.-25. jún 2014, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-30-0, CD-ROM, s. 20-23.
2014 BEF NAGYOVÁ, Veronika - TÓTHOVÁ, Csilla - ŠOLTÉSOVÁ, Helena - NAGY, Oskar. Laboratórna diagnostika dysproteinémií u prežuvavcov : [Laboratory diagnostics of Dysproteinemia in ruminants] In: XIV. Kongres KVL SR, 30. máj - 1. jún 2014, Demänovská dolina : 1. vyd. Bratislava : KVL SR, 2014. s. [1-3]
2014 BEF OSOVÁ, Adriana - MUDROŇ, Pavol. Miesta záchytu Dichelobacter nodosus a Fusobacterium necrophorum. In: XIV. Kongres KVL SR, 30. máj - 1. jún 2014, Demänovská dolina : 1. vyd. Bratislava : KVL SR, 2014. s. 182-183.
2014 BEF MUDROŇ, Pavol. Choroby pohybového aparátu HD z pohľadu svetovej bujatriky : [Locomotor system diseases in cattle] In: Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 42-45.
2014 BEF MUDROŇ, Pavol. Prehľad závažných ochorení HD vo svete (Informácia z WBC 2014) : [Review of important cattle diseases in the world (Information from WBC 2014)] In: Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 48-50.
2014 BEF FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výskyt patogénov rýb rodu Aeromonas a podmienky vodného prostredia vo farmovom chove pstruha dúhového (Oncorhynchus mykkis) : [The occurrence of fish pathogens of the genus Aeromonas and aquatic environment conditions in rainbow trout (Oncorhynchus mykkis) aquaculture] In: Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 29.-31. október 2014, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-31-7, s. 72-85.
2014 BEF MAĎAROVÁ, Michaela - KOŽÁROVÁ, Ivona - NAGY, Jozef - KUKURA, Vladimír. Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou na stanovenie salinomycínu vo vybraných živočíšnych produktoch hydiny : [Use of high performance liquid chromatography with UV detection for the determination of salinomycin in selected animal products of poultry] In: Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 29.-31. október 2014, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-31-7, s. 86-90.
2014 BEF DIČÁKOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - MAĽA, Pavel. Senzorické posudzovanie rôznych druhov masla : [Sensory assessment of various types of butter] In: Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 29.-31. október 2014, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-31-7, s. 52-56.
2014 BEF BOLDIŽÁR, Martin - HURA, Vladimír - BENKO, Tomáš - KARAMANOVÁ, Michaela - DUDRIKOVÁ, Katarína - VALOCKÝ, Igor - NOVOTNÝ, František. Choroby vedľajších nosových dutín. In: Choroby horných dýchacích ciest u koní, Nitra, 15.2.2014 : 1. vyd. Bratislva : Slovenská hipiatrická spoločnosť, 2014. s. [1-6]
2014 BEF BUGARSKÝ, Andrej - BÍLEK, Ján - HUDÁK, Miloslav. Priestupky chovateľov psov a kompetencie orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy : [Offences of breeders of companion animals and the power of the bodies of local and governmental agencies and their solving] In: Manažment miest a obcí - právne aspekty súvisiace so spoločenskými. domácimi a voľne žijucími živočíchmi, 23.-25. jún 2014, Štrbské Pleso : 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-30-0, [CD ROM], s. 47-50.
Počet záznamov v databáze: 16
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content