Rok Kategória
Publikácia
2014 BDF TRBOLOVÁ, Alexandra. Operácia katarakty phakoemulzifikáciou : [Cataract surgery - phakoemulzification] In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 1 (2014), s. 3-7.
2014 BDF BÍREŠ, Jozef. Potravinové škandály a podvody v potravinovom reťazci v krajinách Európskej únie. In: Slovenský veterinársky časopis. 2014. ISSN 1335-0099, Roč. 39, č. 1-2 (2014), s. 8-10.
2014 BDF LEDECKÝ, Valent - FIGUROVÁ, Mária. Parciálna obturácia pyloru u psa - klinický prípad : [Partial obturation of the pylorus in dog - a clinical case] In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 2 (2014), s. 51-53.
2014 BDF RENČKO, Andrej - DAŇOVÁ, Denisa. Z našich polí, lúk a lesov. In: Slovenský veterinársky časopis. 2014. ISSN 1335-0099, Roč. 39, č. 3-4 (2014), s. 132-135.
2014 BDF KURICOVÁ, Mária. Zaujímavý prípad - fimóza u šteňaťa : [An interesting case - phimosis in a puppy] In: Pes a mačka. 2014. ISSN 1335-7778, Roč. 14, č. 4(2014), s. 38.
2014 BDF TOPORČÁK, Juraj. Klieštik je trvalou hrozbou. In: Včelár. 2014. ISSN 0139-6064, Roč. 88, č. 7 (2014), s. 135.
2014 BDF ZUBRICKÝ, Pavol - ŠIMUN, Pavel - KUPEC, Stanislav - ZUBRICKÁ, Stanislava. Klinický prípad - fraktúra tíbie a fibuly u králika. In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 2 (2014), s. 68-71.
2014 BDF MUDROŇ, Pavol. Starostlivosť o zdravie HZ - Riziká negatívnej energetickej bilancie dojníc : [Risks of negative energy balance in dairy cows] In: Slovenský chov. 2014. ISSN 1335-1990, Roč. 19, č. 2 (2014), s. 33-35.
2014 BDF TRBOLOVÁ, Alexandra. Použitie silikónovej protézy u psov s chronickým glaukómom : [Using silicone prosthesis in dogs with chronic glaucoma] In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 1 (2014), s. 7-9.
2014 BDF HORŇÁK, Slavomír - LEDECKÝ, Valent. Možnosti terapie defektov kĺbovej chrupky – plazma bohatá na trombocyty : [Therapy possibilities of defects of articular cartilage - platelet-rich plasma] In: Infovet. 2014. ISSN 1335-1907, Roč. 21, č. 1 (2014), s. 9-14.
Počet záznamov v databáze: 106
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 11
Skip to content