Rok Kategória
Publikácia
2014 AGJ STYKOVÁ, Eva - VALOCKÝ, Igor - GUBA, Peter. Depotný prípravok na rekolonizáciu mikroflóry pohlavného aparátu : Zverejnená patentová prihláška č. 90-12. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2014. s. 9
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content