Rok Kategória
Publikácia
2014 AFC KORYTÁR, Ľuboš - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - PROKEŠ, Marián - ČECHVALA, Peter. Bats roosting in prefab houses in Slovakia - a four year research and conservation effort : [Netopiere v panelových domoch na Slovensku - štvorročný výskum a ich záchrana] In: International Conference on Diseases of ZOO and Wild Animals, May 28th - 31st, 2014, Warsaw, Poland : Proceedings. 1. vyd. Berlin : IZW, 2014. ISSN 1868-5846, s. 154-158.
2014 AFC HROMADA, Rudolf - PETROVIČ, Vladimír - KORYTÁR, Ľuboš - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - KOŠČO, Ján - CHVOJKA, Dušan. Zhodnotenie mikrobiálnej kontaminácie výrobne polotovarov. In: XI. konference DDD 2014 "Přivorovy dny", 19. - 21. května 2014, Poděbrady : Sborník. 1. vyd. Praha 1 : Sdružení DDD, 2014. ISBN 978-80-02-02531-3, CD-ROM, s. 101-110.
2014 AFC POŠIVÁKOVÁ, Terézia - PORÁČOVÁ, Janka - ŠVAJLENKA, Jozef - SOPOLIGA, Igor - POŠIVÁK, Ján - KONEČNÁ, Mária. Hematologic profile from mouflons (ovis musimon) depending on season. In: Animal Physiology 2014, May 21st - 22th 2014, Prušánky, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7375-971-1, CD ROM, s. 224-227.
2014 AFC POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. História vývoja skríningových metód : [History of the development of screening methods] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 150-154.
2014 AFC MAĎAROVÁ, Michaela - KOŽÁROVÁ, Ivona - NAGY, Jozef - KUKURA, Vladimír. Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou na stanovenie ionofórového kokcidiostatika salinomycínu v živočíšnych produktoch hydiny : [Use of high performance liquid chromatography with UV detection for the determination of ionophore coccidiostat salinomycin in animal products of poultry] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 121-124.
2014 AFC BARANOVÁ, Mária - DUDRIKOVÁ, Eva - STRAPÁČ, Imrich. Zmeny fyzikálno-chemických vlastností pšeničných múk počas skladovania : [Changes of physico-chemical properties of wheat´s flours during storage] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 56-59.
2014 AFC MAĽA, Pavel - MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Kvalita priemyselne vyrábaných syrov s nízkodohrievanou syreninou : [The quality of industrially produced cheeses with lowheated curd] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 125-129.
2014 AFC MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - MARCINČÁKOVÁ, Dana - VAŠKOVÁ, Janka - TUREK, Peter - MELLEN, Martin. Kvalita produkovaného mäsa po skrmovaní huminových kyselín : [The quality of produced meat after the feeding of humic acids] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 130-133.
2014 AFC NAGY, Jozef - TUREK, Peter - MONCOĽOVÁ, Ivana - MELLEN, Martin - POPELKA, Peter - NAGYOVÁ, Alena. Porovnanie kvality vajec z rôznych spôsobov chovu nosníc : [Comparison of the egg quality from different housing systems] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 138-141.
2014 AFC MARUŠKOVÁ, Katarína - PIPOVÁ, Monika - JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - KMEŤ, Vladimír - VÝROSTKOVÁ, Jana. Rezistencia koaguláza-negatívnych izolátov stafylokokov z mäsa králika divého (Oryctolagus cuniculus) voči vybraným antibiotikám : [Resistance of coagulase-negative staphylococcal isolates from the meat of wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) to selected antibiotics] In: Hygiena a technologie potravin - XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 15. a 16. října 2014 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-729-9, CD ROM, s. 134-137.
Počet záznamov v databáze: 35
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content