Rok Kategória
Publikácia
2014 BCI FIKSELOVÁ, Martina - MELLEN, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Health safety aspects of foodstuffs. Rec. Adriana Kolesárová, Ľubomír Leng. 1. vyd. Nitra : SPU, 2014. ISBN 978-80-552-1163-3, 113 s.
2014 BCI TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Veterinárska imunológia. Rec. Jana Mojžišová, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-392-2, 267 s.
2014 BCI BARANOVÁ, Mária. Technológia a kvalita mrazenia a spracovania ovocia a zeleniny : Praktické cvičenia. Rec. Pavel Maľa, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-409-7, 111 s.
2014 BCI ŠULEKOVÁ, Monika - HUDÁK, Alexander. Kvalitatívna chemická analýza : [Qualitative chemical analysis] Rec. Katarína Reiffová, Imrich Strapáč. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-416-5, 117 s.
2014 BCI HARVANOVÁ, Jarmila - ŠULEKOVÁ, Monika - UHRINOVÁ, Anna. Príklady z fyzikálnej chémie pre farmaceutov. Rec. Martin Vavra, Lucia Ungvarská Maľučká. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-417-2, 101 s.
2014 BCI SOBEKOVÁ, Anna - KOSTECKÁ, Zuzana - HEINOVÁ, Dagmar - HRUŠKOVÁ, Tatiana - MÁRTONOVÁ, Mária - ŠIMKOVÁ, Jana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana. Pracovný zošit na praktické cvičenia z chémie a biochémie pre ŠP bezpečnosť krmív a potravín. Rec. Jozef Nagy, Vladimír Vajda. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-412-7, 244 s.
2014 BCI BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ, Lucia - SALAYOVÁ, Aneta - STRAPÁČ, Imrich. Cvičenia z organickej chémie pre farmaceutov. Rec. Slávka Hamuľaková, Katarína Bruchatá. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-415-8, 130 s.
2014 BCI SMERIGOVÁ, Eva. Deutsch für Pharmazeuten. Rec. Jarmila Eftimová, Janka Pavlovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-413-4, 188 s. [9,4AH]
2014 BCI BARANOVÁ, Mária. Technológia sacharidov, čokolády a cukroviniek : Praktické cvičenia. Rec. Pavel Maľa, Katarína Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-410-3, 116 s.
2014 BCI KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Verejné veterinárske lekárstvo (vybrané kapitoly). Rec. Jozef Nagy, Peter Lazár. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-433-2, 130 s.
Počet záznamov v databáze: 24
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content