Rok Kategória
Publikácia
2014 AFL KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zdravotné riziko insekticídu deltametrínu. In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
2014 AFL DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Infekcia West Nile vírusom na Slovensku. In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
2014 AFL ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LAPIN, Martin. Vplyv suplementácie selénu a vitamínu E na antioxidačný status poštových holubov. In: Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, s. 1.
2014 AFL TOROPILOVÁ, Denisa - TOROPILA, Michal - TOMKO, Martin - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - TAKÁČ, Ladislav. Intoxikácie magickými hubami a ich dopad na ľudský organizmus (Prehľad). In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
2014 AFL KOLESÁROVÁ, Mária. NO a kardiovaskulárne ochorenia (prehľad). In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content