Rok Kategória
Publikácia
2014 AED ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - CHRIPKOVÁ, Martina. Effect of parenteral and peroral application of selenium on selected antioxidant parameters in dairy cows during periipartal period : [Efekt parenterálnej a perorálnej aplikácie selénu na vybrané antioxidačné parametre u dojníc počas peripartálneho obdobia] In: NutriNet 2014. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-407-3, s. 18-21.
2014 AED KREMPASKÝ, Marek - VAJDA, Vladimír - NAGY, Milan - MASKAĽOVÁ, Iveta - BUJŇÁK, Lukáš. Peripartal period and prevention of ketosis. In: NutriNet 2014. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-407-3, s. 22-26.
2014 AED MAŽENSKÝ, Dávid - SUPUKA, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - ONDREJKOVÁ, Anna - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Lactobacillus fermentum and Enterococcus Faecium in therapy and prevention of digestive disorders in domwstic rabbit (Oryctolagus cuniculus). In: NutriNet 2014. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-407-3, s. 36-38.
2014 AED SUPUKA, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - ČERNEK, Ľudovít - MAŽENSKÝ, Dávid - ÁRVAYOVÁ, Miriam. The use of probiotic in horses. In: NutriNet 2014. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-407-3, s. 51-52.
2014 AED KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena. Incidencia akútnych otráv pesticídmi u ľudí a zvierat : [Incidence of acute pesticide poisonings in humans and animals] In: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. ISBN 978-80-7159-216-7, s. 369-374.
2014 AED REVAJOVÁ, Viera - HUSÁKOVÁ, Eva - STAŠOVÁ, Dominika - SPIŠÁKOVÁ, Viera. Flow cytometry immunophenotyping of in vitrocultivated lymphocytes after Campylobacter jejuni infection with some probiotic bacteria strains : [Imunofenotypizácia in vitro kultivovaných lymfocytov prietokovou cytometriou po infekcii Campylobacter jejuni s niektorými probiotickými baktériami] In: Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 50-60.
2014 AED BOBÍKOVÁ, Katarína - HUSÁKOVÁ, Eva - STAŠOVÁ, Dominika - VOČKOVÁ, Ľubomíra. Enterococci in the prevention of salmonellosis. In: Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 4-9.
2014 AED BOBÍKOVÁ, Katarína - HUSÁKOVÁ, Eva. Úloha sekrečného IgA v ochrane slizničných povrchov a niektoré metódy jeho stanovenia pri infekcii hydiny. In: Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 10-16.
2014 AED HUSÁKOVÁ, Eva - BOBÍKOVÁ, Katarína - STAŠOVÁ, Dominika. Detection of IgA concentration in intestine, bursa of fabricii and spleen of chickens pretreated with E. faecium AL41 and challenged with Salmonella enteritidis PT4. In: Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 17-22.
2014 AED HUSÁKOVÁ, Eva - SPIŠÁKOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - KOLESÁROVÁ, Martina - STAŠOVÁ, Dominika - ČRIEPOKOVÁ, Zuzana - LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Mikuláš. Expression of cytokines in chicken peripheral mononuclear blood cells (PMBC) exposed to different probiotic strains and Salmonella enteritidis SE147. In: Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 23-27.
Počet záznamov v databáze: 16
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content