Rok Kategória
Publikácia
2014 BFA JEKL, Vladimír - MINÁRIKOVÁ, Daniela - HAUPTMAN, Karel - HAUPTMAN, Karel - AGUDELO RAMÍREZ, Carlos Fernando. Hind-limb paresis due to an arterial thromboembolism in a rabbit. In: 21st Annual ARAV Conference & 13th Annual AEMV Conference with the 46th Annual AAZV Conference : 1. vyd. Teaneck : AAV, 2014. s. 1.
2014 BFA MALOVESKÁ, Marcela - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - PETROVOVÁ, Eva - MIHOK, Viktória. Do hemolymph nodes occur in rabbits? : [Vyskytujú sa hemolymfatické uzliny u králika?] In: Morphology 2014 : 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. s. 37.
2014 BFA MAŽENSKÝ, Dávid - PETROVOVÁ, Eva - KREŠÁKOVÁ, Lenka - FLEŠÁROVÁ, Slávka - LUPTÁKOVÁ, Lenka. Arterial blood supply to the thoracic and lumbar part of spinal cord in rabbit : [Arterálne zásobovanie hrudníkovej a driekovej časti miechy u králika] In: Morphology 2014 : 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. s. 109.
2014 BFA KREŠÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva - MAŽENSKÝ, Dávid - MALOVESKÁ, Marcela - VDOVIAKOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - PURZYC, Halina - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana. Different modes of venous drainage from the palpebra superior et inferior in rats and rabbits : [Rôzne spôsoby venózneho odvodu z hornej a dolnej mihalnice u potkana a králika] In: Morphology 2014 : 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. s. 103.
2014 BFA LINK, Róbert - REICHEL, Peter - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINKOVÁ, Marcela. Selected metabolic indices changes after probiotics administration : [Zmeny vybraných metabolických parametrov po aplikácií probiotík] In: Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, June 8 – 11, 2014, Cancun, Quintana Roo, Mexico : 1. vyd. León : IPVS, 2014. online, s. 421.
2014 BFA KOVÁČ, Gabriel - TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar - TUREK, Peter - NOVOTNÝ, Jaroslav - PRIBULA, Milan - VOZÁR, Tibor. The internal environment of sows during the reproduction cycle and in fattening pigs before and after slaughtering : [Vnútorné prostredie prasníc počas reprodukčného cyklu a u výkrmových ošípaných pred a po zabití] In: Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, June 8 – 11, 2014, Cancun, Quintana Roo, Mexico : 1. vyd. León : IPVS, 2014. online, s. 226.
2014 BFA NOVOTNÝ, Jaroslav - REICHEL, Peter - KOVÁČ, Gabriel - LINK, Róbert - SEIDEL, Herbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír - KOVAČOCYOVÁ, Katarína. Serum enzyme activity of pigs : [Aktivity sérových enzýmov u ošípaných] In: Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, June 8 – 11, 2014, Cancun, Quintana Roo, Mexico : 1. vyd. León : IPVS, 2014. online, s. 456.
2014 BFA REICHEL, Peter - SOROČINOVÁ, Jana - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SEIDEL, Herbert - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír. Immune responses against proliferative enteropathy in vavvinated and nonvaccinated pigs after feeding beta-glucan : [Imunitná odpoveď proti proleferatívnej enteropatii u vakcínovaných a nevakcínovaných prasiat po skrmovaní beta-glukánu] In: Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, June 8 – 11, 2014, Cancun, Quintana Roo, Mexico : 1. vyd. León : IPVS, 2014. online, s. 379.
2014 BFA DORKO, Erik - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KIZEK, Peter. West Nile Vírus - nová infekcia na Slovensku?. In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny, 16. - 18.9.2014, Luhačovice : 1. vyd. Zlín : Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-904667-2-2, s. 84.
2014 BFA CAPÍK, Igor. Riadená kostná regenerácia v parodontológii : [Guided bone regeneration in parodontology] In: Stomatologické jaro 2014 - program, , Dolní Kounice, 26.-27.4.2014 : 1. vyd. Brno : ČSVS, 2014. s. [1-2]
Počet záznamov v databáze: 28
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content