Rok Kategória
Publikácia
2014 BDE KOTTFEROVÁ, Lucia - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj - KOTTFEROVÁ, Jana. Dermatomykózy malých cicavcov : [Dermatomycoses in small mammals] In: Veterinářství. 2014. ISSN 0506-8231, Roč. 64, č. 3 (2014), s. 178-181.
2014 BDE TUREK, Peter. Mäkké mäsové výrobky v intenciách slovenského potravinového práva : [Frankfurter-type sausages in intentions of Slovak Food Law] In: Maso. 2014. ISSN 1210-4086, Vol. 25, č. 2(2014), s. 4-8.
2014 BDE BOBÍKOVÁ, Katarína - HUSÁKOVÁ, Eva. Tvorba a funkcia IgA v imunitnej odpovedi a niektoré metódy jeho stanovenia pri infekcii hydiny : [Creating and function og IgA in the immune response and some methods of its determination upon infection of poultry] In: Veterinářství. 2014. ISSN 0506-8231, Roč. 64, č. 4 (2014), s. 304-309.
2014 BDE TRBOLOVÁ, Alexandra - KOVÁČOVÁ, Zuzana. Terapia chronickej superficiálnej keratitídy cyklosporínovým implantátom : [Therapy of chronic superficial keratitis with cyclosporine implant] In: Veterinářství. 2014. ISSN 0506-8231, Roč. 64, č. 6 (2014), s. 420-424.
2014 BDE VARGOVÁ, Mária - KADAŠI, Marián - KOVÁČ, Gabriel. Prechodné obdobie - najexponovanejšia fáza cyklu u dojníc : [Transition period - the most exposed phase of the cycle in dairy cows] In: Veterinářství. 2014. ISSN 0506-8231, Roč. 64, č. 6 (2014), s. 455-458.
2014 BDE KADAŠI, Marián - VARGOVÁ, Mária - KOVÁČ, Gabriel. Ketóza u dojníc. In: Veterinářství. 2014. ISSN 0506-8231, Roč. 64, č. 6 (2014), s. 459-465.
2014 BDE TUREK, Peter. HYGIENA ALIMENTORUM XXXV - v duchu bezpečnosti a tradičnej kvality mäsa a mäsových výrobkov. In: Řeznícke noviny - príloha časopisu MASO. 2014. ISSN 1210-4086, Roč. 25, č. 4(2014), s. XXIX-XXX.
2014 BDE SKALICKÁ, Magdaléna - KORÉNEKOVÁ, Beáta. Cadmium and lead in tissues and organs of livestock from industrial polluted area : [Kadmium a olovo v tkanivách a orgánoch hovädzieho dobytka z priemyselne exponovanej oblasti] In: Maso. 2014. ISSN 1210-4086, Roč. 25, č. 4(2014), s. 54-56.
2014 BDE MARCINČÁK, Slavomír - POSPIECH, Matej - MAČANGA, Ján - TREMLOVÁ, Bohuslava - TUREK, Peter. Hodnotenie kvality Spišských párkov na slovenskom a českom trhu : [Quality evaluation of sausages "Spišské párky" on Slovak and Czech market] In: Maso. 2014. ISSN 1210-4086, Roč. 25, č. 6(2014), s. 27-28.
2014 BDE VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - HROMADA, Rudolf. Význam sanitácie v mäso-spracujúcom podniku : [Impact of sanitation in meat processing facilities] In: Maso. 2014. ISSN 1210-4086, Roč. 25, č. 4(2014), s. 48-51.
Počet záznamov v databáze: 15
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content