Rok Kategória
Publikácia
2014 BEE POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona - GONDOVÁ, Zuzana. Screening rezíduí kokcidiostatík v tkanivách brojlerových kurčiat : [Screening of coccidiostat residues in broiler chicken tissues] In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 50-52.
2014 BEE GONDOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona - POLÁKOVÁ, Zuzana. Screening rezíduí v živočíšnych matriciach s použitím mikrobiálnych inhibičných testov : [The screening of antibiotics residues in animal tissues using microbial inhibition tests] In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 56-58.
2014 BEE MAĎAROVÁ, Michaela - KOŽÁROVÁ, Ivona - KUKURA, Vladimír. Stanovenie salinomycínu v krmive pre hydinu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou : [Determination of salinomycin in poultry feed using high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection] In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 53-55.
2014 BEE MARUŠKOVÁ, Katarína - PIPOVÁ, Monika - JEVINOVÁ, Pavlína - KMEŤ, Vladimír - REGECOVÁ, Ivana. Stanovenie rezistencie druhovo identifikovaných izolátov stafylokokov z mäsa králika divého (Oryctolagus cuniculus) voči vybraným antibiotikám : [Resistance determination of species-identified staphylococcal isolates from the meat of wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) to selected antibiotics] In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 41-43.
2014 BEE FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - JAVORSKÝ, Peter. Identifikácia probiotických baktérií izolovaných zo pstruha dúhového : [Identification of probiotic bacteria isolated from rainbow trout] In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 38-40.
2014 BEE VRABEC, Marek - GALLO, Juraj - DUDRIKOVÁ, Eva. Antibiotiká rezistencia mikroorganizmov v rodu Enterococcus izolovaných z farmového ovčieho mlieka a ovčej hrudky. In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 25-27.
2014 BEE ŠMIGA, Ľubomír - KOŠUTHOVÁ, Lenka - KOŠUTH, Peter - KOŠČO, Ján - HALAČKA, Karel - MANKO, Peter - ŠEVC, Ján - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - KOČIŠOVÁ, Jana - FEDORČÁK, Jakub - FALATOVÁ, Lucia - OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - LAZÁR, Peter. Parasite-mediated coexistence. In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 156-158.
2014 BEE GALLO, Juraj - VRABEC, Marek - DUDRIKOVÁ, Eva - ŠMIGA, Ľubomír. Prežitie Listeria monocytogenes v mäkkom syre vyrobenom z pasterizovaného kozieho mlieka. In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, s. 28-30.
2014 BEE KLAPÁČOVÁ, Lýdia - SLOTTOVÁ, Anna - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KOLOŠTA, Miroslav - DUDRIKOVÁ, Eva - TOMÁŠKA, Martin. Production of technologically desirable metabolites by lactobacilli isolated from goat´s milk. In: XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, 31-33s.
2014 BEE KLAPÁČOVÁ, Lýdia - SLOTTOVÁ, Anna - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - GREIF, Gabriel - KMEŤ, Vladimír - DRONČOVSKÝ, Maroš - GREIFOVÁ, Mária - KOLOŠTA, Miroslav - TOMÁŠKA, Martin - DUDRIKOVÁ, Eva. Vybrané technologické vlastnosti laktobacilov izolovaných z kozieho mlieka : [Certain processing properties of lactobacilli isolated from goat´s milk] In: Celostátní přehlídky sýrů 2014, Praha, 22.-23.leden 2014 : Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry. 1. vyd. Praha : VŠCHT, 2014. ISBN 978-80-7080-909-9, s. 179-183.
Počet záznamov v databáze: 10
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content