Rok Kategória
Publikácia
1980 BDF LEHOCKÝ, Ján - SLANINA, Ľudovít - VAJDA, Vladimír - SOKOL, Jozef - VAŠKO, Ladislav. Overenie účinnosti plazmatického roztoku (albumínu) v experimentálových podmienkach. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. 5(1980), s. 208-210.
1980 BDF SLANINA, Ľudovít - LEHOCKÝ, Ján - SOKOL, Jozef - VAJDA, Vladimír - VAŠKO, Ladislav. Plazmatický roztok (5% albumín) v prevencii a terapii diarhoického syndrómu u teliat. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. 6(1980), s. 253-256.
1980 BDF MIKULA, Ivan - HOLODA, Emil - ZÁRIK, V. - PILIPČINEC, Emil - KMEŤ, Vladimír - SOVA, Milan - MAĽOVANÝ, Zdenko. Porovnanie účinnosti perorálnej a parenterálnej vakcinácie prasníc a ciciakov proti kolihnačke. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. (1980), s. 502-504.
1960 AGI BOGDAN, Jozef - PAUER, Tibor - BELÁK, Milan - KOČIŠ, Jozef. Patologická morfológia epididymitíd baranov vo vzťahu k etiopatogenéze : záverečná správa fakultného výskumného úkolu. Rec. Košice : VF VŠP, 1960. 50 l.
0000 V3 PAPRNÁKOVÁ, Andrea - ROVŇANOVÁ, Natália - KASIČ, Ján - ŽERT, Zdeněk. Occurrence of osteochondrosis of the scapulohumeral joint in a 6-month-old filly : case report. In: Acta veterinaria Brno. 0000. ISSN 0001-7213, ID 009/2023-ACTA, 2023, p. [1-14]
0000 V3 ROVŇANOVÁ, Natália - PAPRNÁKOVÁ, Andrea - PETROVIČ, Vladimír - VALICOVÁ, Alexandra - ŽERT, Zdeněk. Comparison of two different doses of xylazine with ketamine versus medetomidine for partial intravenous anesthesia in horses in a clinical randomized study. In: Acta veterinaria Brno. 0000. ISSN 0001-7213, ID 006/2023-ACTA, 2023, P. [1-17]
0000 V2 ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - TAKÁČ, Ondrej. Návrh systému riadenia klímy skleníkov a fóliovníkov pre malopestovateľov farmaceuticky významných rastlín. In: 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 0000. ISBN 978-80-8122-449-2, online, s. 217-223.
Počet záznamov v databáze: 26337
Posledný update databázy: 27. 06. 2023 12:16:54
Strana 2634 z 2634
Skip to content