Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - MIŠČIKOVÁ, Alexandra. Vplyv macerácie hrozna na antioxidačné vlastnosti a obsah celkových polyfenolov vo víne : [Effect of grape maceration on the antioxidant and the content of polyphenols in wine] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 188-193.
2023 V2 DUDRIKOVÁ, Eva - HANZELOVÁ, Zuzana. Prítomnosť enterokokov - žiaduca, či nežiaduca súčasť zrejúcich syrov : [Presence of enterococci - a desirable or undesirable component of ripened cheeses] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 228-235.
2023 V2 DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - HANZELOVÁ, Zuzana. Vplyv záručnej doby na kvalitu tvarohov : [Influence of the warranty period on the quality of curds] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 236-241.
2023 V2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - BARTÁKOVÁ, Klára - VARGOVÁ, Mária - ARVAIOVÁ, Juliana - HALÁS, Šimon. Vplyv mastitíd na zloženie a hladiny mastných kyselín v kravskom mlieku : [The effect of mastitis on the composition and levels of fatty acids in cow´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 242-250.
2023 V2 FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - HUDECOVÁ, Patrícia. Potenciál fytobiotík v akvakultúre : [Potential of phytobiotics in aquaculture] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 251-260.
2023 V2 GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - VÝROSTKOVÁ, Jana. Význam hygieny prostredia pri výskyte mastitíd v chove dojníc : [The importance of environmental hygiene in the occurrence of mastitis in dairy farming] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč.s. 289-294.
2023 V2 HAJDUČKOVÁ, Vanda - KIRÁLY, Ján - LAUKO, Stanislav - HUDECOVÁ, Patrícia - PILIPČINEC, Emil. Antibiofilmová aktivita quercetínu a pomiferínu voči izolátom Staphylococcus aureus pochádzajúcich z mlieka dojníc : [Antibiofilm activity of quercetin and pomiferin against Staphylococcus aureus isolated from milk of dairy cows] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 295-300.
2023 V2 HALÁS, Šimon - BOLGER, Dylan Kevin - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana. Porovnanie účinnosti programov hygienického dojenia pri získavaní surového mlieka : [Comparison of the effectiveness of hygienic milking programmes in obtaining raw milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 301-309.
2023 V2 HANZELOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Detekcia prítomnosti zástupcov čeľade Enterobacteriacea v prostredí remeselnej výroby syrov : [Detection of the presence of family Enterobacteriaceae in the enviroment of artisanal cheesemaking] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 310-317.
2023 V2 HRICIKOVÁ, Simona - KOŽÁROVÁ, Ivona. Kvalitatívne stanovenie obsahu ß-laktámových a tetracyklínových antibiotík v surovom kravskom mlieku : [Qualitative determination of the content of ß-lactam and tetracycline antibiotics in raw cow's milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 324-332.
Počet záznamov v databáze: 5623
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 563
Skip to content