Rok Kategória
Publikácia
1993 AFD KORÉNEKOVÁ, Beáta - KOTTFEROVÁ, Jana - NAĎ, Pavel. Ťažké kovy v biologickom materiáli hovädzieho dobytka z oblasti Košíc. In: Zborník referátov III. Sympózium o ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a Stredného Spiša, Hrádok, November, 1993. 1993. s. 181-191.
1993 AFD KOČIŠOVÁ, Alica - ČONKOVÁ, Eva - LACIAKOVÁ, Anna. Mikromycéty na povrchu konzumných vajec. In: Ekotoxikológia potravinového reťazca. Zborník prednášok z vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-18.2.1993. Košice 1993. s. 66-71.
1993 AFD ČÍŽEK, Milan - KAPITANČÍK, Bohuslav. Konzervácia zelenej hmoty s použitím probiotických preparátov. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Biotechnológie a biotechniky v pôdohospodárstve a ochrane životného prostredia". Košice 24.-25.6.1993. 1993. s.
1993 AFD ŠEVČÍK, Anton - KAČMÁRIK, Juraj - LUKÁN, Martin. Ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny psa. In: Zborník referátov z XXVIII. zasadnutia odbornej subsekcie chirurgie, ortopédie a röntgenológie Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov, 3.- 4.12.1993, Košice. 1. vyd. Košice : SSVL, 1993. s. 104-108.
1993 AFD VAŠKO, Ladislav - IVANKO, Štefan - TUREK, Peter - MÁTÉ, Dionýz. Intravitálne vplyvy a kvalita mäsa ošípaných. In: Hygiena Alimentorum XIV. Nové trendy vo výrobe mäsa a másových výrobkov. Košice, UVL, 15.-17.9.1993. Košice : UVL, 1993. s. 48.
1993 AFD VAŠKO, Ladislav - MÁTÉ, Dionýz - TUREK, Peter - DIČÁKOVÁ, Zuzana. Vplyv bielkovinových prísad na kvalitu mäsových výrobkov. In: Hygiena Alimentorum XIV. Nové trendy vo výrobe mäsa a másových výrobkov. Košice, UVL, 15.-17.9.1993. Košice : UVL, 1993. s. 37.
1993 AFD KAČMÁRIK, Juraj - LEGÁTH, Jaroslav - MLYNARČÍKOVÁ, Henrieta. Odhad miery rizika novosyntetizovaných pesticídov u voľne žijúcich drobných zvierat. In: Malá zver a jej životné prostredie. 1993. s.
1993 AFD TRBOLOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent. Katarakta u psov. Chirurgická problematika chorôb psov. In: Zborník referátov z XXVIII. zasadnutia odbornej subsekcie chirurgie, ortopédie a röntgenológie Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov, 3.- 4.12.1993, Košice. 1. vyd. Košice : SSVL, 1993. s. 32-39.
1993 AFD TOMKO, Martin. Roznožka prasiatok - vplyv veľkosti vrhu. In: 16. dni genetiky hospodárskych zvierat, Nitra, 6. - 8.9.1993 : Zborník referátov. 1993. s. 79.
1993 AFD JACKOVÁ, Anna - SIKLENKA, Pavol. Reziduá nitrátov a nitritov v surovinách živočíšneho pôvodu z regiónu VSŽ. In: Ekotoxikológia potravinového reťazca. Zborník prednášok z vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-18.2.1993 v Košiciach. 1. vyd. Košice 1993. s. 104-107.
Počet záznamov v databáze: 5528
Posledný update databázy: 27. 06. 2023 12:16:54
Strana 536 z 553
Skip to content